Retributie- en huishoudelijk reglement BKO Buitenbeentje

Datum bekendmaking dinsdag 13 december 2022
Datum besluit maandag 12 december 2022
Datum zitting maandag 12 december 2022

Dit retributie - huishoudelijk reglement is een algemeen document dat wordt opgemaakt door de organisator van buitenschoolse opvang. Het geeft verduidelijking over de werking, de werkwijze en de rechten en plichten van de organisator en het gezin. Het geldt voor alle opgevangen kinderen en hun gezin.