Retributie op de afgifte van fotokopies

Voor het aanslagjaren 2020 tot en met 2025 wordt een retributie geheven op de afgifte van fotokopies.

Procedure

Het bedrag van de retributie dient bij afgifte betaald te worden. De betaling wordt bevestigd door de afgifte van een ontvangstbewijs.

Kostprijs

Het bedrag van de retributie wordt vastgesteld op:

  • de eerste 5 kopies (verso of recto verso) worden aanzien als een service en worden gratis meegegeven.
  • voor fotokopies die op verzoek worden afgeleverd, wordt vanaf de 6de kopie 0,10 euro per exemplaar (verso of recto verso) aangerekend.

Voor wie

De retributie is verschuldigd door de persoon aan wie de fotokopies worden afgeleverd.

Bekendmaking belastingen en retributies