Retributie op het gebruik van het recyclagepark

Voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025 wordt een retributie geheven op het gebruik van het recyclagepark.

Bekendmaking belastingen en retributies

Gerelateerde items