Retributie op het parkeren in blauwe zone

Een retributie wordt gevestigd voor het parkeren van motorvoertuigen op de openbare weg. Dit reglement beoogt het parkeren van een auto, een vierwielige bromfiets, een driewieler met motor of een vierwieler met motor op plaatsen waar dat parkeren toegelaten is en waar een blauwe zonereglementering van toepassing is.

In de gemeenteraad van 5 september 2022 werd een aanpassing van de retributie goedgekeurd. Om het kort parkeren te bevorderen bij handelszaken wordt een maximale parkeerduur van 30 minuten ingevoerd op de eerste parkeerplaats in de Langemarkstraat langs de kant van de even huisnummers.

Kostprijs

  • gratis voor de maximale duur die toegelaten is door de verkeersborden;  
  • een forfaitaire retributie van € 25,00 per begonnen kalenderdag, te rekenen vanaf de dag dat het voertuig op die plaats geparkeerd staat, voor elke periode die langer is dan deze die gratis is. De door de gebruiker gewenste parkeerduur wordt vastgesteld door het zichtbaar aanbrengen achter de voorruit of, als er geen voorruit is, op het voorste gedeelte van het voertuig, van de parkeerschijf, overeenkomstig artikel 27.1.1. van het koninklijk besluit van 1 december 1975 over het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer;
  • een forfaitaire retributie van € 25,00 per begonnen kalenderdag, te rekenen vanaf de dag dat het voertuig op die plaats geparkeerd staat, voor personen die geen parkeerschijf plaatsen.

Uitzonderingen

Het parkeren van voertuigen gebruikt door personen met een handicap is gratis wanneer de speciale kaart bedoeld in artikel 27.4.3 van de wegcode, is aangebracht op de binnenkant van de voorruit of, als er geen voorruit is, op het voorste gedeelte van het voertuig.

Het document dat in een ander land door de bevoegde overheid van dat land afgeleverd wordt aan de personen met een handicap die voertuigen gebruiken, en waarop het symbool afgebeeld onder 70.2.1.3°.c) van de Wegcode voorkomt, wordt gelijkgesteld met deze speciale kaart.

Voor wie

De retributie wordt ten laste gelegd van de houder van de nummerplaat.

Bekendmaking belastingen en retributies