Retributie op het verkopen van materiaal

Het retributiereglement op het verkopen van materiaal, goedgekeurd op 12 december 2022, wordt opgeheven.
Er wordt voor een periode van 06/02/2024 tot en met 31/12/2025 een nieuw retributiereglement goedgekeurd voor het verkopen van materiaal door het lokaal bestuur.

Het materiaal dat wordt verkocht en de te heffen retributie wordt als volgt bepaald :

Ontspannen

 • Langemark-Poelkapelle graag gezien: € 17,50
 • 200 jaar burgemeesters in Langemark-Poelkapelle: € 22,00
 • De slag om Merkem Langemark-Poelkapelle 1917: € 22,00
 • Een wandeling langs 227 herbergen te Langemark-Poelkapelle: € 22,00
 • Het malinowski wandelpad: € 4,00
 • Onzichtbaar landschap: € 10,00
 • Erfgoed in Langemark-Poelkapelle: € 12,95
 • Terug naar de westhoek: € 5,00
 • Routekaarten fietsnetwerkkaarten (Westtoer)*: aan kostprijs
 • Routekaarten wandelnetwerkkaarten (Westtoer)*: aan kostprijs
 • Wandel- en fietsroutes (Westtoer)*: aan kostprijs
 • Autoroutes (Westtoer) *: aan kostprijs
 • Fietsbox (Westtoer) *: aan kostprijs
 • Fietsroutes (Gemeente): € 2,00
 • Klaprozen: € 35,00
 • De Grote Vijf route: € 5,00
 • De parochiepriesters en kerkgeschiedenis van Langemark-Poelkapelle door de eeuwen heen: € 24,00

 * De verdeelpunten die meewerken aan de verkoop van de recreatieve routes, wordt een korting van 30% toegestaan voor de fietsnetwerkkaarten en brochures van auto-, wandel- en fietsroutes en een korting van 10% toegestaan voor de fiets- en wandelboxen, waarbij de verkoopprijs die vastgesteld wordt door Westtoer, door de diverse verkooppunten behouden blijft.

Omgeving

 • Compostvat: aan kostprijs
 • Beluchtingsstok: aan kostprijs
 • Deksel compostvat: aan kostprijs
 • Bodemplaat compostvat: aan kostprijs
 • Schuif compostvat: aan kostprijs
 • Lichaam compostvat: aan kostprijs
 • Keukenemmer: aan kostprijs
 • Wormenbak: aan kostprijs
 • Compostbak basismodule: aan kostprijs
 • Compostbak uitbreidingsmodule: aan kostprijs
 • Compostbak wisselstuk HH100: aan kostprijs
 • Compostbak wisselstuk HP100: aan kostprijs
 • Compostbak wisselstuk HP120: aan kostprijs
 • Compostbak wisselstuk E 120: aan kostprijs
 • Compostbak wisselstuk H-afstandshouder: aan kostprijs
 • Nestkastjes: aan kostprijs
 • Voederbakjes: aan kostprijs
 • Voederhuisjes: aan kostprijs
 • Insectenhotel: aan kostprijs
 • Modder op de Weg - per bord: € 30,00
 • Peukentasje: € 1,00
 • Laadmat: aan kostprijs

Secretariaat en onthaal

 • Vlag Langemark-Poelkapelle: € 30,00
 • Kader Langemark-Poelkapelle inox: € 50,00 
 • Kader Langemark-Poelkapelle geborduurd: € 70,00  
 • Mondmasker : € 0,50

Het materiaal dat voor uitleen wordt aangeboden en de te heffen waarborg bedraagt:

Omgeving

 • Energiemeter: € 25,00
 • Vochtmeter: € 16,00

De retributie is verschuldigd door de aanvrager. Er moet contact betaald worden bij het indienen van de vraag. Er wordt een betalingsbewijs afgeleverd.

Een compostvat of een compostbak kan betaald worden door overschrijving op rekening BE92 0910 0023 2223 van de gemeente.

De gemeenteraad machtigt het college om het tarief te bepalen van producten en diensten die eenmalig of beperkt in tijd tot maximum 1 jaar worden aangeboden. Het tarief moet een billijke vergoeding zijn voor het aangeboden product of de dienst. 

Bekendmaking belastingen en retributies