Retributie op parkeren in blauwe zone voor de periode van 15 september 2022 tem 31 december 2025

Datum bekendmaking dinsdag 6 september 2022
Datum besluit maandag 5 september 2022
Datum zitting maandag 5 september 2022

De gemeente heft een retributie op het parkeren in een blauwe zone. 

Om de toegankelijkheid van het lokaal bestuur en de lokale handel in de Kasteelstraat te garanderen, wordt een maximale parkeerduur van 1 uur ingevoerd:

  • tussen de Kasteelstraat 1 en 16
  • op de parkeerstrook tgo. nr. 28

Zonder bijkomende vermeldingen op de verkeersborden, geldt de verplichting om de parkeerschijf te plaatsen elke dag tussen 9 en 18 uur. De retributie is niet verschuldigd op zon- en feestdagen en ook niet door personen met een handicap.

Daarnaast wordt ook een maximale parkeerduur van 0,5 uur ingevoerd op volgende plaatsen:

  • op de eerste parkeerplaats in de Langemarkstraat over een afstand van 5 m.

Hier geldt de beperkte parkeerduur tijdens de openingstijden van handelszaken, met name van maandag tot en met zaterdag, van 8 u. tot 18.30 u. en op zondag van 8 u. tot12.30 u., uitgezonderd op wettelijke feestdagen.

Het overschrijden van de gratis parkeertijd in de blauwe zone werd door het invoeren van deze retributie gedepenaliseerd. De retributie op het parkeren van auto’s in een blauwe zone wordt niet beschouwd als een sanctie, maar wel als een betaling voor een geleverde dienst, namelijk het ter beschikking stellen van een parkeerplaats door de gemeente.

TARIEF

  • gratis voor de maximale duur die toegelaten is door de verkeersborden;  
  • een forfaitaire retributie van € 25,00 per begonnen kalenderdag, te rekenen vanaf de dag dat het voertuig op die plaats geparkeerd staat, voor elke periode die langer is dan deze die gratis is. De door de gebruiker gewenste parkeerduur wordt vastgesteld door het zichtbaar aanbrengen achter de voorruit of, als er geen voorruit is, op het voorste gedeelte van het voertuig, van de parkeerschijf, overeenkomstig artikel 27.1.1. van het koninklijk besluit van 1 december 1975 over het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer;
  • een forfaitaire retributie van € 25,00 per begonnen kalenderdag, te rekenen vanaf de dag dat het voertuig op die plaats geparkeerd staat, voor personen die geen parkeerschijf plaatsen.

VRIJSTELLING

Het parkeren van voertuigen gebruikt door personen met een handicap is gratis wanneer de speciale kaart bedoeld in artikel 27.4.3 van de wegcode, is aangebracht op de binnenkant van de voorruit of, als er geen voorruit is, op het voorste gedeelte van het voertuig.