Retributiereglement op de gemeentelijke begraafplaatsen

Procedure

Financiële bepalingen
 • De bedragen zijn verschuldigd door de concessie aanvrager.
 • De retributie dient te worden betaald binnen 30 dagen na het toezenden van de factuur.
 • Bij gebrek aan betaling in der minne worden de verschuldigde bedragen ingevorderd overeenkomstig art. 177 van het Decreet Lokaal Bestuur

   

Kostprijs

De tarieven van de op de gemeentelijke begraafplaatsen te verlenen concessies worden als volgt vastgesteld :

1.1. Tarieven inwoners

Kelderconcessie :

 • tijdelijke concessie voor 30 jaar : € 450
 • hernieuwbare concessies voor 10 jaar : € 150

Columbarium- of urnenconcessie :

 • tijdelijke concessie voor 30 jaar : € 300
 • hernieuwbare concessies voor 10 jaar : € 100
 • columbariumnis zonder concessie (één urne voor 10 jaar) : gratis

Lijkkist of urne in volle grond :

 • zonder concessie voor 10 jaar : gratis
 • met concessie voor 30 jaar : € 300
1.2. Tarieven niet-inwoners

Kelderconcessie :

 • tijdelijke concessie voor 30 jaar : € 1350
 • hernieuwbare concessies voor 10 jaar : € 450

Columbarium- of urnenconcessie :

 • tijdelijke concessie voor 30 jaar : € 900
 • hernieuwbare concessies voor 10 jaar : € 300
 • columbarium nis zonder concessie (één urne voor 10 jaar) : € 300

Lijkkist of urne in volle grond

 • zonder concessie voor 10 jaar : € 300
 • met concessie voor 30 jaar : € 900
2.0. Mogelijkheid tot hernieuwing van de bestaande concessie bij bijzetting
Naar aanleiding van een bijzetting kan de concessie hernieuwd worden met een nieuwe termijn gelijk aan de oorspronkelijke duur (30 jaar). Hierbij moet het door de gemeente vereiste verschuldigde bedrag berekend worden rekening houdend met het nog te lopen aantal jaren in de bestaande concessie. Dit bedrag wordt als volgt berekend :
 
aantal jaren van de nieuwe concessietermijn die de lopende concessietermijn overschrijdtx verschuldigd bedrag van de concessie
nieuwe concessietermijn

Voorbeeld: Wanneer een hernieuwing van 30 jaar wordt aangevraagd tien jaar vóór het verstrijken van een concessie van dertig jaar, slaat het vereiste verschuldigde bedrag op : 20/30 x 300 euro = 200 euro. 

Bij keuze voor volle grond zonder concessie is verlenging of hernieuwing niet mogelijk.

3.0. Boventallige bijzetting
3.1. Tarief inwoner

Bijzetting van een boventallige kist of asurn in een concessie van een goed onderhouden graf : € 100

3.2. Tarief niet-inwoner

Bijzetting van een boventallige kist of asurn in een concessie van een goed onderhouden graf : € 300

4.1. Grafkelder

Nieuwe grafkelders voor 1, 2 of 3 personen die door een aannemer gestoken worden, worden rechtstreeks betaald aan die aannemer.

Grafkelders in eigendom van het gemeentebestuur op de begraafplaats te Poelkapelle en Sint Juliaan worden door het gemeentebestuur aangerekend aan de volgende tarieven:

 • Kelder 2 personen : € 835
 • Kelder 3 personen : € 1035

In deze prijs zit het openen van de kelder voor de eerste bijzetting inbegrepen.

4.2. Urnenkelder

Urnenkelders die door een aannemer gestoken worden, worden rechtstreeks betaald aan die aannemer.

4.3. Concessies voor minderjarigen

Concessies voor minderjarigen worden gratis verleend voor de termijn van 30 jaar.

5.0. As verstrooiing
5.1. Tarief inwoner:
 
 • gratis
 • Zon- en feestdagen: niet toegelaten
Een herdenkingsplaatje kan enkel besteld worden via de dienst burgerzaken. Deze plaatjes bevatten volgende gegevens : naam en voornaam, geboortejaar en jaar van overlijden. Andere plaatjes zijn niet toegelaten. Kostprijs herdenkingsplaatje : 25 €

Het herdenkingsplaatje op de sterretjesweide is gratis, ongeacht er een uitstrooiing heeft plaatsgevonden in de sterretjesweide.

5.2. Tarief niet-inwoner:

 • Binnen de diensturen : € 75
 • Buiten de diensturen :
                 Weekdag na 17u : € 225
                 Zaterdag : € 375
                 Zon- en feestdagen : niet toegelaten

Een herdenkingsplaatje kan enkel besteld worden via de dienst burgerzaken. Deze plaatjes bevatten volgende gegevens : naam en voornaam, geboortejaar en jaar van overlijden.  Andere plaatjes zijn niet toegelaten. Kostprijs herdenkingsplaatje : 25 €

Bekendmaking belastingen en retributies