Retributiereglement op de gemeentelijke begraafplaatsen

Tarieven

De tarieven van de op de gemeentelijke begraafplaatsen te verlenen concessies worden als volgt vastgesteld :

1.1. Tarieven inwoners

Kelderconcessie :

-        tijdelijke concessie voor 30 jaar : € 600
-        hernieuwbare concessie voor 10 jaar : € 150

Columbarium- of urnenconcessie :

-        tijdelijke concessie voor 30 jaar : € 400
-        hernieuwbare concessie voor 10 jaar : € 100
-        columbariumnis zonder concessie (één urne voor 10 jaar) : gratis

Lijkkist of urne in volle grond :

-        zonder concessie voor 10 jaar : gratis
-        met concessie voor 30 jaar : € 400

1.2. Tarieven niet-inwoners

Kelderconcessie :

-        tijdelijke concessie voor 30 jaar : € 1800
-        hernieuwbare concessie voor 10 jaar : € 600

Columbarium- of urnenconcessie :

-        tijdelijke concessie voor 30 jaar : € 1200
-        hernieuwbare concessie voor 10 jaar : € 400
-        columbarium nis zonder concessie (één urne voor 10 jaar) : € 400

Lijkkist of urne in volle grond

-        zonder concessie voor 10 jaar : € 400
-        met concessie voor 30 jaar : € 1200

Mogelijkheid tot hernieuwing van de bestaande concessie bij bijzetting 

Naar aanleiding van een bijzetting kan de concessie hernieuwd worden met een nieuwe termijn gelijk aan de oorspronkelijke duur (30 jaar). Hierbij moet het door de gemeente vereiste verschuldigde bedrag berekend worden rekening houdend met het nog te lopen aantal jaren in de bestaande concessie. Dit bedrag wordt als volgt berekend :

aantal jaren van de nieuwe concessietermijn die de lopende concessietermijn overschrijdtx verschuldigd bedrag van de concessie
nieuwe concessietermijn

Voorbeeld: Wanneer een hernieuwing van 30 jaar wordt aangevraagd tien jaar vóór het verstrijken van een concessie van dertig jaar, slaat het vereiste verschuldigde bedrag op : 20/30 x 400 euro = 266,66 euro. 

Bij keuze voor volle grond zonder concessie is verlenging of hernieuwing niet mogelijk.

Boventallige bijzetting

3.1. Tarief inwoner

Bijzetting van een boventallige kist of asurn in een concessie van een goed onderhouden graf : € 130

3.2. Tarief niet-inwoner

Bijzetting van een boventallige kist of asurn in een concessie van een goed onderhouden graf : € 400

Opgraving of verplaatsen urne

Tarief voor het opgraven of verplaatsen van een urne: € 150

Retributies grafkelders, urnenkelders, columbarium

5.1. Grafkelder

Nieuwe grafkelders voor 1, 2 of 3 personen die door een aannemer gestoken worden, worden rechtstreeks betaald aan die aannemer.

Grafkelders in eigendom van het gemeentebestuur op de begraafplaats te Poelkapelle en Sint Juliaan worden door het gemeentebestuur aangerekend aan de volgende tarieven:

-        Kelder 2 personen : € 835
-        Kelder 3 personen : € 1035

In deze prijs zit het openen van de kelder voor de eerste bijzetting inbegrepen.

5.2. Urnenkelder

Urnenkelders die door een aannemer gestoken worden, worden rechtstreeks betaald aan die aannemer.

5.3. Concessies voor minderjarigen

Concessies voor minderjarigen worden gratis verleend voor een termijn van 30 jaar.

As verstrooiing

6.1. Tarief inwoner : gratis

Een herdenkingsplaatje kan enkel besteld worden via de dienst burgerzaken. Deze plaatjes bevatten volgende gegevens : naam en voornaam, geboortejaar en jaar van overlijden. Andere plaatjes zijn niet toegelaten. Kostprijs herdenkingsplaatje : € 40

Het herdenkingsplaatje op de sterretjesweide is gratis, ongeacht er een uitstrooiing heeft plaatsgevonden in de sterretjesweide.

6.2. Tarief niet-inwoner :

Volgens de tijden van begraven en asbezorging zoals opgenomen in het gemeentelijk reglement inzake concessies op de begraafplaatsen:

- Op weekdagen: € 150
- Op zaterdag: € 375              

Een herdenkingsplaatje kan enkel besteld worden via de dienst burgerzaken. Deze plaatjes bevatten volgende gegevens : naam en voornaam, geboortejaar en jaar van overlijden. Andere plaatjes zijn niet toegelaten. Kostprijs herdenkingsplaatje : € 40

Tarief niet-inwoners

De tarieven voor niet-inwoner zijn van toepassing als blijkt dat de overledene niet ingeschreven is in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister van Langemark-Poelkapelle.

De tarieven voor niet-inwoner zijn niet van toepassing op volgende personen :

- Overleden of dood aangetroffen op het grondgebied
- Begunstigden van een concessie
- Alleenstaanden waarvan de ouders in de gemeente gedomicilieerd of begraven zijn
- Inwoners van Ieper (Zuidschote), behorend tot de parochie Bikschote en inwoners van Houthulst, behorend tot parochie Madonna
- Gewezen inwoners die minstens 30 jaar in het bevolkingsregister ingeschreven waren

Financiële bepalingen

- De bedragen zijn verschuldigd door de concessie aanvrager.
- De retributie dient te worden betaald binnen 30 dagen na het toezenden van de factuur.

Dit reglement treedt in werking op 01/01/2023 tot en met 31/12/2025 en vervangt het reglement dat werd goedgekeurd op de gemeenteraad van 29 april 2019.