Retributiereglement vastgoedinformatie

Het Vastgoedinformatieplatform is een generiek gegevensdelingsplatform dat de uitwisseling van vastgoedinformatie mogelijk maakt.

Vastgoedinlichtingen voor overdracht

’Vastgoedinlichtingen voor overdracht’ is het eerste product van het Vastgoedinformatieplatform waarbij betrouwbare vastgoedinformatie over een perceel snel verzameld wordt. Dit zowel in het kader van een verkoop, langdurige verhuur als een andere vorm van overdracht waarbij we de verwerver (potentiële koper) zo goed mogelijk informeren over het perceel en de gebouw(en). De aanvrager verkrijgt de ’Vastgoedinlichtingen voor overdracht’ via één eenvoudig kanaal. Het platform verzamelt data uit centrale bronnen waarna de bevoegde gemeente het dossier verder verrijkt met gevalideerde lokale data. De aanvrager ontvangt het resultaat via het Vlaamse webportaal, als PDF of in een eigen toepassing.

Alle aanvragen voor ’Vastgoedinlichtingen voor overdracht’ in Vlaanderen verlopen via dit platform.

Het bedrag van de gemeentelijke bronretributie wordt vastgelegd als volgt: 

Voorwerp aanvraag Retributiebedrag per kadastraal perceel
Product Vastgoedinlichtingen, zoals vermeld in hoofdstuk 8 van het VIP-decreet 30 EUR

Daarbovenop komt het bedrag van de platformretributie of platformvergoeding zoals vastgelegd in het VIP-decreet.