Rookmelders verplicht vanaf 1 januari 2020

Uiterlijk op 1 januari 2020 moeten alle woningen in Vlaanderen over de nodige rookmelders of een branddetectiesysteem beschikken. De verplichting geldt zowel voor huurwoningen als voor woningen die de eigenaar zelf bewoont.

Verplichting bij nieuwbouw en renovatie

Het is al langer verplicht om optische rookmelders op een correcte wijze te installeren in alle:

  • nieuw te bouwen woningen
  • alle woningen waaraan renovatiewerken worden uitgevoerd en waarvoor een omgevingsvergunning vereist is
  • woningen waarvoor een bijzondere sociale lening wordt toegekend.

Bij de aanvraag van de bouwvergunning voor nieuwbouw of renovatiewerken moet op de plannen worden aangegeven waar de rookmelder of rookmelders geplaatst zullen worden.

Vanaf 1 januari 2020 geldt deze verplichting voor alle Vlaamse woningen.

Verplichting voor huurwoningen en studentenkamers

Alle huurwoningen moeten al uitgerust zijn met voldoende rookmelders. 'Voldoende rookmelders' betekent dat:

  • een zelfstandige woning (eengezinswoning, appartement of studio) op elke verdieping uitgerust moet zijn met minstens één rookmelder
  • elke studentenkamer uitgerust moet zijn met een rookmelder.

Wat zijn de gevolgen als er niet tijdig aan de rookmeldersverplichtingen is voldaan?

Als een woning niet voldoet aan de rookmeldersverplichtingen, dan wordt ze in de regel als 'niet-conform' beschouwd. Als een verhuurder voor die woning een conformiteitsattest aanvraagt, zal hem dat worden geweigerd. Bovendien riskeert de verhuurder sancties (bv. verplichting om werken uit te voeren, herbestemming, sloop).

In het kader van de administratieve procedure tot ongeschikt- en onbewoonbaarverklaring zal een woningcontroleur enkel een opmerking maken op het technisch verslag van het onderzoek van de woningkwaliteit. Het ontbreken van (voldoende) rookmelders zal op zich niet leiden tot een ongeschikt- en/of onbewoonbaarheidsbesluit.

Een rookmelder kopen?

Door de grote vraag naar rookmelders, zijn ze tijdelijk niet meer beschikbaar in het onthaal van het gemeentehuis.

Koop je een rookmelder in een handelszaak, let dan op volgende zaken:

  • Koop een optische rookmelder. Een ionisatie rookmelder bevat een radioactieve bron die continu alfadeeltjes uitstraalt. Volgens de huidige wetgeving mogen er geen ionisatierookmelders meer geplaatst worden in woningen.
  • Koop een rookmelder met het vereiste CE-label  en EN14604-certificaat (Europese Norm).
  • Bepaalde rookmelders zijn voorzien van een (niet-vervangbare) batterij met een levensduur van 5 of 10 jaar. Ze kosten meer, maar je moet de batterijen gedurende enkele jaren niet vervangen.
  • Koop zeker een rookmelder voorzien van een testknop. Zo kan je maandelijks testen of je rookmelder goed functioneert.
  • Alle rookmelders dien je na 10 jaar integraal te vervangen. Dat zorgt ervoor dat je steeds optimaal werkende sensoren hebt.
Gepubliceerd opwoensdag 4 dec. 2019 om 11:33