Samen bouwen aan onze school

Nooit de moed opgeven.
Kun je niet vliegen, loop.
Kun je niet lopen, ga.
Kun je niet gaan, kruip.
Maar blijf nooit stilstaan.
Nooit dalen, immer opgaan.
Kun je niet lachen, glimlach.
Kun je niet glimlachen, wees toch blij.
Kun je niet blij zijn, wees tevreden.
Maar … nooit de moed opgeven,
en altijd voorwaarts streven!

gelijkwaard miniatuur

Schoolteam:  

Martine Plouvier - directeur (4/5) 
directie@bikschooltje.be
Claudine Delalleau - directeur (1/5)
claudine@bikschooltje.be

Kathleen Maelfeyt - kleuterleidster  Classe Unique K2 + K3
kathleen@bikschooltje.be
Magali Vandamme - kleuterleidster Classe Unique P + K1
magali@bikschooltje.be
Patricia Desegher - kinderverzorgster
patricia@bikschooltje.be

Annelies Thorrez - titularis 1ste graad 
annelies@bikschooltje.be
Claudine Delalleau - titularis 2de graad   
claudine@bikschooltje.be
Chantal Deweerdt - titularis 3de graad   
chantal@bikschooltje.be
Emma Robaeys - aanvullende uren lager
emma@bikschooltje.be

Ann Pillen - leermeester Rooms-katholieke godsdienst 
ann@bikschooltje.be
? - leermeester niet-confessionele zedenleer
?@bikschooltje.be 
Jolien Mares - leermeester protestants-evangelische godsdienst
jolien@bikschooltje.be


Jens Bruynsteen - leermeester lichamelijke opvoeding
jens@bikschooltje.be

Els Dejonghe - zorgcoördinator   
zorg@bikschooltje.be
Lies Debaillie - zorgcoördinator
zorg@bikschooltje.be 

Fedja Wallaert - ICT-coördinator
fedja@bikschooltje.be   

Lieze Vanbeselaere - administratief medewerker   
secretariaat@bikschooltje.be

leerkrachtenteam miniatuur

Boven: Kathleen Maelfeyt (K2 + K3) - Emma Robaeys (lager) - Ann Pillen (RKG) -  Annelies Thorrez (1ste graad) - Jens Bruynsteen (LO) - Patricia Desegher (kinderverzorgster)
Midden: Lieze Vanbeselaere (administratie) - Martine Plouvier (directeur 4/5)
Onder: Claudine Delalleau (2de graad + directeur 1/5) - Magali Vandamme (P + K1) - Lies Debaillie (zorg) - Els Dejonghe (zorg) - Chantal Deweerdt (3de graad) - Jolien Mares (PEGO)
Ontbreken op de foto: Fedja Wallaert (ICT-coördinator) - leermeester NCZ

Voor- en naschoolse opvang

Onze school heeft een eigen opvang.
Openingsuren: 7u.45 - 8u.15 en 16u.00 - 18u.30
--> Op afspraak vanaf 7u.00.
051/54 57 21

Begeleiding:
Mia Bruneel
Annick Mingouw
Kristel Deschoenmaeker
0492/36 25 89
poetsdienstbikschooltje@gmail.com

KAM miniatuur

Ouderraad

Een goede relatie tussen ouders en school is heel belangrijk. Opvoeden is niet altijd makkelijk en gebeurt zowel thuis als op school. De ouderraad bestaat uit ouders van schoollopende kinderen van onze school. Alle ouders kunnen zich hierbij aansluiten.
De ouderraad denkt mee over het schoolleven en neemt tal van initiatieven waarbij ze de school praktisch, financieel en pedagogisch ondersteunt. 

​De ouderraad: een schakel tussen ouders en school
- Een aanspreekpunt tussen ouders en school. 
- Organiseert activiteiten en ondersteunt schoolse activiteiten.
- Helpt meedenken en heeft inspraak in pedagogische onderwerpen. 

​Leden:
Evelien Vanysacker - Van Ootegem: voorzitter
Sharon Verstraete - Fonteyne: penningmeester 
Jurgen Cappan 
Ellen Bosmans - Claeys
Nele Quaegebeur - Verstraete
Wendy Dewilde ~ Bardyn
Sofie Vandousselaere ~ Louf
Herlinde Verhelst ~Heyman

Leerlingenraad

Het bestaan van een leerlingenraad hangt af van het resultaat van de enquête die in september gehouden wordt bij de leerlingen van de 3de graad. Indien minstens 10% een leerlingenraad op school wenst, wordt die op volgende wijze samengesteld:

1) Iedere leerling van de 3de graad kan zich kandidaat stellen
2) Er wordt een stemformulier opgemaakt met de foto van alle kandidaten
3) Alle leerlingen van de lagere school + alle leerkrachten mogen twee stemmen uitbrengen
4) De drie of vier leerlingen met de meeste stemmen zetelen gedurende dat schooljaar in de leerlingenraad die maandelijks samenkomt o.l.v. een personeelslid.

Alle ouders en leerlingen mogen voorstellen doen via de ideeënbus in de klassen. De leerlingenraad selecteert en probeert aan de meest haalbare ideeën gevolg te geven.

Leerlingenraad miniatuur

Schoolraad

De schoolraad heeft overlegbevoegdheid over heel wat te nemen beslissingen over schoolaangelegenheden en onderwijsmaterie.
De huidige schoolraad dateert van 1 april 2017. 
Op 1 april 2021 dient er een nieuwe schoolraad samengesteld te worden.                                       
Ze bestaat uit 3 geledingen: ouders, personeel en vertegenwoordigers van de lokale gemeenschap.

De schoolraad, die om de vier jaar opnieuw verkozen wordt, bestaat nu uit:

  - geleding ouders: Sharon Fonteyne, Evelien Van Ootegem, Ellen Claeys
  - geleding personeel: Chantal Deweerdt, Annelies Thorrez
  - geleding lokale gemeenschap: Dominik Decock, Martine Nollet, Dries Geldof
  - voorzitter: Dries Geldof

  - aanwezig op de vergaderingen met raadgevende stem: Martine Plouvier, directeur
  - aanwezig vanuit het schoolbestuur: Peter Vantomme, schepen van onderwijs