Tijdelijk verbod onttrekking water onbevaarbare waterlopen uitgebreid

De gouverneur van de provincie West-Vlaanderen breidt het tijdelijk verbod uit op de onttrekking van water uit onbevaarbare waterlopen en publieke grachten naar alle stroomgebieden binnen de provincie West-Vlaanderen.

Op de tijdelijke onttrekkingsverboden zijn er uitzonderingen:

  • onttrekkingen met weidepompen voor drenking van vee in weides
  • onttrekkingen met zonnepompen voor weidevogels
  • onttrekkingen door hulpdiensten in geval van nood
  • onttrekkingen voor het vullen van spuittoestellen om gewasbeschermingsmiddelen te gebruiken
  • door de waterbeheerder gemachtigde onttrekkingen

Het besluit treedt in werking vanaf 18 juli 2022 tot het wordt opgeheven bij besluit van de gouverneur en vervangt het besluit tot invoering van een tijdelijk verbod op onttrekking van water uit onbevaarbare waterlopen van 12 juli 2022.

De onttrekkingsverboden zijn online raadpleegbaar op https://www.vlaanderen.be/droogtemaatregelen en de provinciale website www.west-vlaanderen.be/waterschaarste. Er is ook een overzicht beschikbaar van de bufferbekkens waar innemen van water wel nog mogelijk is.

Gepubliceerd opdinsdag 19 jul 2022 om 09:30