Toelating tot crematie

Als iemand overlijdt dan kan je deze persoon laten begraven of cremeren. 

Voorwaarden

De crematie kan ten vroegste 24u na het overlijden gebeuren.

Procedure

Je moet een schriftelijke aanvraag indienen bij de dienst Burgerzaken waar het overlijden is aangegeven. Meestal is het de begrafenisondernemer die zorgt voor deze aanvraag.

Wat meebrengen

  • De verantwoordelijke voor de begrafenis vraagt schriftelijk de crematie aan.
  • Een geneesheer aangesteld door de gemeente Langemark-Poelkapelle moet bevestigen dat het om een natuurlijk overlijden gaat.
  • Bij een verdacht overlijden kan enkel gecremeerd worden na toestemming door de Procureur des Konings.