Update Corona - maatregelen

laatste update: 25 maart 2021

2021-03-24: Overlegcomité beslist breed afkoelingspakket

1. Samenkomsten buiten maximaal 4 personen
De groep van mensen (kinderen t.e.m. 12 jaar niet meegeteld) die elkaar buiten mogen ontmoeten, wordt beperkt tot maximaal vier. Gezinnen groter dan vier mogen zich uiteraard wel met meer verplaatsen.

2. Niet-essentiële winkels op afspraak
Niet-essentiële winkels mogen enkel klanten ontvangen op afspraak, waarbij het maximaal aantal klanten dat tegelijk binnen mag, afhangt van de grootte van de winkel en met een absoluut maximum van 50 personen. Twee personen uit hetzelfde gezin mogen samen de winkel binnen.
Leveringen aan huis en ‘click-and-collect’ blijven mogelijk op voorwaarde dat er geen fysiek contact is en de winkelruimte niet betreden wordt.  
Essentiële winkels (onder meer voedingswinkels, apothekers, maar ook winkels voor hygiëne-producten, kledingstoffen, bloemen en planten, telecomwinkels en kranten- en boekenwinkels) mogen klanten blijven ontvangen zonder afspraak.  

3. Sluiting niet-medische contactberoepen
De niet-medische contactberoepen moeten sluiten. Dit betreft onder meer:

 • de schoonheidssalons;
 • de niet-medische pedicurezaken;
 • de nagelsalons;
 • de massagesalons;
 • de kapperszaken en barbiers;
 • de tatoeage- en piercingsalons

4. Jeugd en onderwijs
De lessen van alle onderwijsniveaus (lager en secundair onderwijs, deeltijds kunstonderwijs, hoger onderwijs en sociale promotie) worden opgeschort van 29 maart tot en met 2 april. Kleuterscholen blijven open.  Er mogen nog wel examens georganiseerd worden in de week voor de paasvakantie. 
Tussen 29 maart en 2 april wordt voor kinderopvang gezorgd voor niet-telewerkbare functies en voor personen die in de onmogelijkheid zijn om voor opvang te zorgen. De lessen hervatten na de paasvakantie op maandag 19 april, indien mogelijk volledig als contactonderwijs voor het secundaire niveau. 
Jeugdkampen en extra-curriculaire activiteiten voor scholieren blijven mogelijk in beperkte groepen van maximaal 10 jongeren en zonder overnachting.

5. Striktere controles op telewerk 
De controles op verplichte telewerk worden opgedreven en verscherpt.
Werkgevers moeten een register bijhouden waarin de planning staat van wie er wanneer aanwezig zal zijn op de werkvloer. Ook openbare besturen dienen zich aan de verplichtingen van telewerk te houden. 

6. Niet-essentiële reizen blijven verboden 
Niet-essentiële reizen tijdens de paasvakantie blijven verboden. De grenscontroles worden gevoelig opgevoerd.

7. Betogingen
Het aantal deelnemers voor statische manifestaties op de openbare weg is beperkt tot 50.

8. Belang van de basisregels
Het Overlegcomité herhaalt het belang van:

 • het naleven van de geldende sanitaire maatregelen door de bevolking,
 • de strikte handhaving door de politie- en inspectiediensten van deze maatregelen,
 • het verplicht telewerk alsook de strikte handhaving ervan door de inspectiediensten,
 • de door de lokale besturen genomen maatregelen om crowding op drukke plaatsen te vermijden.

Het Overlegcomité, het coronacommissariaat en de Risk Assessment Group blijven de situatie dag na dag nauwgezet opvolgen en zullen onmiddellijk samenkomen wanneer de situatie dit vereist.
Het Ministerieel Besluit geldt tot en met 25 april. 

Meer info op: https://crisiscentrum.be/nl/news/crisisbeheer/overlegcomite-beslist-breed-afkoelingspakket

Algemene regels!

 • Was of ontsmet regelmatig je handen.
 • Voel je je ziek? Neem geen risico en blijf thuis.
 • Vermijd drukke plaatsen.
 • Hou voldoende afstand van anderen (1,5 meter).
 • Voor iedereen vanaf 12 jaar is het verplicht om het mondneusmasker te dragen :
  • in alle voor publiek toegankelijke gebouwen (gemeentehuis, sporthal, bibliotheek, etc) met uitzondering wanneer je neerzit en op voorwaarde dat de veiligheidsafstand van 1,5 meter en de andere regels om de verspreiding van het virus tegen te gaan worden gerespecteerd)
  • op alle markten (brocante, jaarmarkten, rommelmarkten, ...)
  • op kermissen en evenementen
  • in de recyclageparken
  • als toeschouwer van een sportactiviteit (trainingen, wedstrijden, oefenmatchen, tornooien, ...)

Situatie in onze gemeente

Als lokaal bestuur volgen we de coronacijfers op de voet. Via coronafacts.be kan jij ook deze cijfers meevolgen. In deze tool vind je de besmettingen van de voorbij dag, van de voorbije drie dagen, van één week geleden en van de laatste maand.
 

Vaccinatie tegen COVID-19

Alle info rond vaccineren : www.langemark-poelkapelle.be/vaccinatie
 

Covid-19 zelftesten

Vanaf dinsdag 6 april zijn er zelftesten beschikbaar bij de Belgische apotheken. Je betaalt de test zelf. 

Hoe werkt zo'n zelftest? Alle info vind je hier terug: https://www.info-coronavirus.be/nl/zelftest/

2021-03-22 Huidige maatregelen

Algemeen

 • Knuffelcontacten (nauwe contacten) worden beperkt tot max. 1 persoon (buiten je eigen gezinsleden). 1,5 meter afstand is dan niet nodig. Nodig je iemand uit bij je thuis ? Je mag maximum 1 knuffelcontact per gezin tegelijkertijd uitnodigen. Woon je alleen ? Je mag jouw dicht contact en nog één extra persoon uitnodigen bij je thuis. Deze personen mogen niet op hetzelfde moment in je huis zijn.
 • Samenscholingen buiten in open lucht worden beperkt tot maximaal 4 personen. Je moet 1,5 meter afstand houden.
 • Werk thuis als het kan. Kan je niet thuiswerken? Dan moet je 1,5m afstand bewaren.
 • Het is verboden om je op straat of openbare domein te begeven tussen 24 uur en 5 uur, behalve voor noodzakelijke verplaatsingen (bv. medische redenen, professionele verplaatsingen, woon-werkverkeer ...).

Sport

Voor kinderen tot 13 jaar:

 • Bij voorkeur sport je outdoor.
 • Outdoor en indoor trainen met contact is toegestaan. Indoor en outdoor kan dit in een groep van maximum 10 personen. Sportbegeleiders worden niet meegerekend in dat maximum aantal personen. 
 • Wedstrijden met deelnemers van verschillende clubs (tornooien, competitie, interclub, …) zijn niet toegestaan.
 • We adviseren om voor 1 buitenschoolse activiteit of hobby te kiezen. Zo beperk je het aantal groepen waarin je samenkomt en verminder je het risico op verspreiding van COVID-19.

Voor jongeren vanaf 13 jaar (°2007) tot en met 18 jaar (°2002):

 • Indoor sporten is niet toegestaan.
 • Outdoor, en in zwembaden, is trainen met contact toegestaan, in een groep van maximum 10 personen. Sportbegeleiders worden niet meegerekend in dat maximum van 10 personen. Contact is toegestaan voor zover dit noodzakelijk is door de aard van de sport.
 • Wedstrijden met deelnemers van verschillende clubs (tornooien, competitie, interclub, …) zijn niet toegestaan.
 • We adviseren om voor 1 buitenschoolse activiteit of hobby te kiezen. Zo beperk je het aantal groepen waarin je samenkomt en verminder je het risico op verspreiding van COVID-19.

Voor personen vanaf 19 jaar (°2001 of vroeger) zijn de richtlijnen als volgt:

 • outdoor sportactiviteiten, trainen of outdoor sportlessen volgen met maximum 10 personen (sportbegeleider inbegrepen) is toegestaan, op voorwaarde dat de afstandsregels (1,5m) steeds worden gerespecteerd. Vanaf 27 maart is dit maximum 4 personen.
 • In instructiebaden en sportbaden is trainen in groepen van maximum 10 personen (sportbegeleider inbegrepen) met 1,5 m afstand toegestaan. Vanaf 27 maart is dit maximum 4 personen.
 •  

Algemeen geldt:

 • Enkel tijdens onderwijsactiviteiten van het leerplichtonderwijs zijn samenscholingen met meer dan 10 personen toegestaan. Die richtlijnen vind je terug op de site van Onderwijs Vlaanderen (typ “lichamelijke opvoeding” in de zoekbalk).
 • Zwembaden: instructiebaden, kinder- en sportbaden mogen open. Recreatiezones en subtropische zwembaden moeten gesloten blijven. Uitbaters van zwembaden passen de maatregelen in het Protocol voor zwembaden strikt toe. 
 • Kleedkamers en douches blijven gesloten, behalve bij sportkampen en zwembaden. 
 • Sportkantines blijven gesloten.
 • Professionele sporten en topsport zijn mogelijk mits toestemming van de bevoegde minister
 • Publiek is niet toegelaten, behalve 1 persoon van het huishouden bij kinderen tot 13 jaar of 1 begeleider bij een G-sporter
 • Wanneer je sport onder een overkapping (bv. tentstructuur) met vier zijwanden die volledig open zijn, zijn de regels voor outdoor sporten van toepassing.


Jeugd

 • Activiteiten voor kinderen tot en met 12 kunnen alleen met 10 personen (excl. begeleiding) in de mate van het mogelijke buiten. 
 • Activiteiten voor jongeren tussen 13 en 18 jaar kunnen ook alleen voor 10 personen (excl. begeleiding) en gaan verplicht buiten door. 
 • Activiteiten voor jongeren boven de 18 jaar zijn enkel mogelijk volgens de regels rond samenscholing in het huidige ministerieel besluit (vanaf zaterdag 27/3 dus met 4). 

De huidige versie van het basisprotocol Jeugd wordt momenteel geactualiseerd. De Ambrassade licht de bestaande richtlijnen toe zodat organisaties zich steeds kunnen voorbereiden op nieuwe maatregelen. Ook de FAQ van Bataljong, netwerkpartner voor lokaal jeugdbeleid, worden regelmatig bijgewerkt.

Cultuur

 • Het Departement Cultuur, Jeugd en Media maakte in samenwerking met Cultuurloket een overzicht van veelgestelde vragen en antwoorden. Er zijn vandaag al uitzonderingen voor musea, bibliotheken, spelotheken en mediatheken op de algemene sluitingsmaatregel. Ook culturele plaatsen voor kinderen en jongeren tot en met 18 jaar vallen onder die uitzonderingen. 

U vindt het basisprotocol en de specifieke protocollen en sectorgidsen op de website van het departement Cultuur, Jeugd en Media. Meer algemene informatie over de coronaregels voor de sector staat ook op vlaanderen.be/cjm

Winkels en horeca

 • Niet-essentiële winkels op afspraak
  - Niet-essentiële winkels mogen enkel klanten ontvangen op afspraak, waarbij het maximaal aantal klanten dat tegelijk binnen mag, afhangt van de grootte van de winkel en met een absoluut maximum van 50 personen. Twee personen uit hetzelfde gezin mogen samen de winkel binnen.
  - Leveringen aan huis en ‘click-and-collect’ blijven mogelijk op voorwaarde dat er geen fysiek contact is en de winkelruimte niet betreden wordt.  
  - Essentiële winkels (onder meer voedingswinkels, apothekers, maar ook winkels voor hygiëne-producten, kledingstoffen, bloemen en planten, telecomwinkels en kranten- en boekenwinkels) mogen klanten blijven ontvangen zonder afspraak.  
 • Sluiting niet-medische contactberoepen
  De niet-medische contactberoepen moeten sluiten. Dit betreft onder meer:
  • de schoonheidssalons;
  • de niet-medische pedicurezaken;
  • de nagelsalons;
  • de massagesalons;
  • de kapperszaken en barbiers;
  • de tatoeage- en piercingsalons
 • De horeca blijft gesloten.
 • Nachtwinkels moeten sluiten om 22 uur.
 • Er is een verbod op alcoholverkoop vanaf 20 uur.
 • De wekelijkse woensdagmarkt gaat door, maar met een maximum aantal aanwezigen en het nuttigen van drank en voeding wordt verboden. Rommelmarkten zijn verboden.

Reizen naar het buitenland

 • Beperking niet-essentiële reizen : Verplaatsingen voor recreatief-toeristische doeleinden van en naar België zijn verboden tot 18 april 2021. Het reisverbod zal gecontroleerd worden, zowel voor het weg-, lucht-, zee- als voor het treinverkeer.
 • Wie zich vanuit en naar België verplaatst, moet in het bezit zijn van een verklaring op eer. Deze verklaring op eer vind je op www.info-coronavirus.be/nl/reizen. Zorg ook voor de nodige bewijsdocumenten (attest werkgever, rouwbrief, ...).
 • Gedurende de periode van het verbod zijn enkel essentiële reizen toegelaten. Een overzicht van de reizen die worden toegelaten leest u op: https://crisiscentrum.be/nl/news/crisisbeheer/overlegcomite-beslist-tijdelijk-reisverbod-en-uitbreiding-isolatie 

Scholen en opvang

 • De lessen van alle onderwijsniveaus (lager en secundair onderwijs, deeltijds kunstonderwijs, hoger onderwijs en sociale promotie) worden opgeschort van 29 maart tot en met 2 april. Kleuterscholen blijven open. Er mogen nog wel examens georganiseerd worden in de week voor de paasvakantie.
 • Tussen 29 maart en 2 april wordt voor kinderopvang gezorgd voor niet-telewerkbare functies en voor personen die in de onmogelijkheid zijn om voor opvang te zorgen.
 • De lessen hervatten na de paasvakantie op maandag 19 april, indien mogelijk volledig als contactonderwijs voor het secundaire niveau. 
 • De Buitenschoolse kinderopvang blijft open. 

Welke gemeentediensten blijven open, welke zijn gesloten?

 • Het gemeentehuis kan je enkel nog bezoeken door een afspraak te maken. Een afspraak maak je via https://www.langemark-poelkapelle.be/maak-een-afspraak of telefonisch. Een mondmasker is verplicht en in het gebouw geldt ook een eenrichtingsverkeer (volg de pijlen en de richtlijnen). Voor heel wat dienstverlening kan je trouwens op de website in het E-loket terecht: www.langemark-poelkapelle.be/eloket. Zo hoef je niet eens langs te komen om een attest of document op te vragen.
 • De bibliotheek en het recyclagepark blijven open. Kom alleen, beperk de duur van je bezoek tot maximum 30 minuten en draag een mondmasker.
 • In WZC De Boomgaard is bezoek beperkt mogelijk. De laatste bezoekregeling kan je hier terugvinden.

Meer info

Neem een kijkje op de website www.info-coronavirus.be of bel naar het gratis infonummer 0800 14 689
Gepubliceerd opmaandag 5 okt 2020 om 10:08