Vacature directeur 't Bikschooltje

In ’t Bikschooltje groeien kinderen.  Maar ook leerkrachten, administratief personeel en logistieke medewerkers groeien elke dag in hun job onder de stuwende kracht van hun directeur.  Voor de gemeentelijke basisschool gaan we op zoek naar een directeur die de koers van de school uitstippelt samen met het beleidsteam en het leerkrachtenteam.  Iemand die dagelijks werk wil maken van een aangename en leerrijke schoolomgeving en werkplek.  Iemand die de noden en behoeften van de leerlingen op de eerste plaats zet, maar ook de lachende gezichtjes en spontane knuffels in ontvangst neemt.  Iemand die de uitdaging van het basisonderwijs in al zijn facetten wil aanpakken en die zijn/haar enthousiasme vlot kan overbrengen.  Iemand die toekomst ziet in ieder kind en in iedere medewerker.  Iemand die samen wil groeien met ’t Bikschooltje.  Ben jij die iemand die we zoeken?

Wie zoeken we?

 • Je bent minstens in het bezit van een bachelordiploma en een pedagogisch bekwaamheidsattest of een gelijkwaardig getuigschrift dat toegang geeft tot een betrekking van directeur in het onderwijs.
 • Je bent de verbindende schakel tussen de leerlingen, de ouders, het leerkrachtenteam en het lokaal bestuur.
 • Je bent verantwoordelijk voor het dagdagelijks en financieel beleid van de school, de personeels- en leerlingenadministratie neem je er graag bij.
 • Je ontwikkelt een eigen visie voor de toekomst van de school en hebt aandacht voor de ontwikkelingen en innovaties op het vlak van het gemeentelijk onderwijsbeleid.
 • Je bent een uitstekende planner, organisator, coördinator en communicator.
 • Je bent georganiseerd en flexibel. Je schakelt vlot tussen verschillende taken en opdrachten en kan prioriteiten stellen.
 • Je neemt initiatief, zoekt en ziet kansen, signaleert knelpunten en kan probleemoplossend werken.

Wat bieden we aan?

 • Een job van 18/24 directeur, optioneel aangevuld met 6/24 lesopdracht
 • Een tijdelijke aanstelling vanaf 01/04/2025 met mogelijkheid tot een statutaire aanstelling na een gunstige evaluatie van de proefperiode (2 volledige schooljaren)
 • Er wordt een wervingsreserve aangelegd van 3 jaar.
 • De bezoldiging gebeurt op basis van de geldende barema’s binnen het onderwijs (https://data-onderwijs.vlaanderen.be/salaris/schalen/).
 • Een uitdagende job met verantwoordelijkheid in een dynamisch team

Plaats tewerkstelling?

’t Bikschooltje – Bikschotestraat 101-107 – 8920 Langemark-Poelkapelle

Hoe verloopt de selectie?

 • Wij selecteren op basis van competenties ongeacht leeftijd, origine, geslacht, …
 • De selectieprocedure bestaat uit een schriftelijke proef (thuisopdracht verstuurd op 2/8 en in te dienen op 5/8), een mondelinge proef (op 19/8 in de namiddag) en een adviserend assessment (op 20/8 om 13u30). In de functiebeschrijving lees je over welke competenties je moet beschikken en waarop je getest wordt.
 • De jury oordeelt over de meest geschikte selectieproeven. Kandidaten zijn geslaagd wanneer zij op alle onderdelen minimaal 50 % behalen en in totaal 60 % behalen.

Heb je interesse? 

 • Stel je dan kandidaat door een sollicitatiebrief, kopie van je diploma, bewijs pedagogische bekwaamheid, CV en een uittreksel uit het strafregister te bezorgen ten laatste op 24 juli 2024:  tav het College van Burgemeester en schepenen – Kasteelstraat 1 – 8920 Langemark-Poelkapelle  – personeelsdienst@lp.be.
 • Meer info over de job? 
  Contacteer Martine Plouvier - 051/54.54.27 - gbsbikschote@lp.be of Delfien Denorme – 057/49.08.27 – delfien.denorme@lp.be.  
Gepubliceerd opdinsdag 2 jul 2024 om 11:22