Vlaamse renovatiepremie

Heb je plannen om je woning te renoveren? Dan kan je misschien rekenen op de steun van de Vlaamse renovatiepremie.

Voorwaarden

Je kan alle voorwaarden voor de renovatiepremie terug vinden op de website van Wonen Vlaanderen.

Procedure

Je kan een renovatiepremie pas aanvragen:

  • na de uitvoering van de werken en als je over de nodige facturen beschikt
  • en vanaf het ogenblik dat je de woning zelf bewoont of verhuurt aan een sociaal verhuurkantoor voor minstens 9 jaar.

Als je een 2de keer een renovatiepremie aanvraagt, kan dit:

  • ten vroegste 1 jaar na de datum van de 1ste aanvraag
  • en ten laatste 2 jaar na de datum van de 1ste aanvraag.

Aanvraagformulier

  • Verzamel alle nodige documenten en vul het aanvraagformulier en de bijhorende factuurlijst in.
  • Foto's toevoegen is geen verplichting, maar wordt wel aangeraden: hoe meer bewijzen in je dossier, hoe beter.
  • Je moet GEEN kopie van je aanslagbiljet voor personenbelasting bijvoegen. Wonen-Vlaanderen kan je inkomen zelf opvragen bij de FOD Financiën.

Binnen 1 maand na de aanvraag krijg je een ontvangstbevestiging met je dossiernummer. Hou die eerste brief goed bij.

Beslissing en uitbetaling

Wonen-Vlaanderen bekijkt je aanvraag. Indien nodig vraagt de dossierbehandelaar bijkomende bewijsstukken op.

Binnen de 8 maanden na een correcte en volledige aanvraag ontvang je een tweede brief met de voorlopige beslissing:

  • Ofwel krijg je een brief met een overzicht van de facturen die in aanmerking komen en een berekening van het premiebedrag.
  • Ofwel word je aanvraag geweigerd. In de brief worden de redenen voor de weigering vermeld.

Ga je akkoord met de berekening, dan moet je verder niets doen. Controleer wel of het juiste rekeningnummer op de beslissingsbrief staat vermeld. De uitbetaling gebeurt binnen de 12 maanden na je aanvraag. Je krijgt daarvoor nog een derde brief van Wonen-Vlaanderen met de definitieve beslissing.

Ben je het niet eens met de berekening of met de weigering, dan moet je binnen 1 maand na de beslissing beroep aantekenen.

Ben je het wel eens met de weigering, maar voldoe je op een later moment wel aan alle voorwaarden (inkomen, woning, facturen, ...), dan mag je altijd opnieuw een aanvraag indienen. Kijk eerst goed na of de voorwaarden op dat moment zijn gewijzigd.

Kostprijs

Het bedrag van de renovatiepremie wordt berekend per categorie van werken en bedraagt 20% of 30% van de aanvaarde facturen (excl. btw). Het maximumbedrag van de premie, voor de twee aanvragen samen, is nooit meer dan 10.000 euro.