Vogelgriep: Wat doen als je een dode of zieke vogel vindt?

Ophokken van pluimvee is niet langer verplicht, maar het vogelgriepvirus is nog steeds aanwezig bij wilde vogels. Afschermen van je pluimvee wordt nog steeds aanbevolen. Ook het voederen van pluimvee en andere vogels moet nog steeds binnen of onder netten gebeuren.

Wat doe je als je een dode of zieke vogel vindt?

Vind je een dode/zieke vogel:

Hondenbaasjes

Vogelgriep is vooral heel besmettelijk voor vogels, maar kan soms ook andere zoogdieren besmetten. Honden moeten zeker niet binnen blijven maar het is wel aangeraden om de honden aan de leiband uit te laten zodat ze geen dode besmette kadavers zouden aanvreten of opeten.

Aanbevelingen voor particuliere pluimveehouders

Hobbyhouders van pluimvee (kippen, ganzen, eenden, …) zorgen best  voor zo weinig mogelijk contact tussen hun pluimvee en wilde vogels. Dit kan je doen:

  • Het pluimvee op te hokken of af te schermen  door middel van netten (is sinds 15 mei 2022 niet meer verplicht maar wordt nog steeds aangeraden)
  • Het pluimvee binnen te voederen  (is nog steeds verplicht)
  • Het drenken van pluimvee mag sinds 15 mei terug buiten gebeuren maar ook hier is het aan te raden van dit nog binnen of onder netten te doen

Is vogelgriep gevaarlijk voor de mens?

De kans op humane besmetting is bijzonder klein. Uit voorzorg raak je best geen dode of zieke vogels aan. Het vogelgriepvirus is heel besmettelijk en dodelijk voor vogels, maar niet direct gevaarlijk voor mensen.

Welke beschermingsmaatregelen moet je in acht nemen bij het transport van zieke vogels naar het Vogelopvangcentrum?

  • Doe een mondmasker aan en wegwerphandschoenen
  • Neem de zieke vogels op en plaats ze in een plastieken box met deksel met enkele luchtgaten (kan je boren in het deksel)
  • Doe het mondmasker en de wegwerphandschoenen uit (achterstevoren uittrekken) en gooi ze in een afval recipient
  • Plaats de box liefst apart in de koffer van de wagen
  • Breng de box naar het Vogelopvangcentrum
  • Ontsmet uw handen met ontsmettingsgel
  • Spoel de box goed uit en ontsmet de box

Bijkomende specifieke vragen over de vogelgriep, vindt u terug via https://www.favv-afsca.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/vogelgriep/  en Ziek of dood dier gevonden | Dienstensite Natuur & Bos (vlaanderen.be).

Gepubliceerd opdonderdag 23 jun 2022 om 09:24