Een woning verhuren via het sociaal verhuurkantoor

De gemeente Langemark-Poelkapelle is aangesloten bij SVK Woonsleutel. Het SVK (Sociaal Verhuurkantoor) huurt woningen op de private huurmarkt om deze onder te verhuren aan huurders met een laag inkomen. Dit zijn enkele voordelen indien je jouw huurwoning wenst te verhuren via het SVK:

  • Je bent zeker van jouw maandelijkse huurinkomsten. Het SVK betaalt de huur altijd én stipt. Ook als de woning niet verhuurd is, ook als de onderhuurder niet betaald heeft.
  • Je kunt genieten van extra premies bij aanpassingen/werkzaamheden aan jouw woning.
  • Het SVK staat garant dat het huis in een goede staat wordt teruggegeven. Het SVK ziet toe op het onderhoud van de woning en brengt deze in dezelfde staat op het einde van de overeenkomst, rekening houdend uiteraard met de normale slijtage.
  • Het SVK volgt tevens nauwgezet de huurdersverplichtingen op: het verzekert de woning tegen brand en andere schade, onderhoudt de verwarmingsketel…
  • Het SVK neemt ook alle administratieve beslommeringen op; het zoekt een onderhuurder, maakt de huurcontracten op, zorgt voor een plaatsbeschrijving…
  • Het SVK neemt de begeleiding van de huurder op, indien nodig.

Voorwaarden

Een sociaal verhuurkantoor biedt je als eigenaar stevige voordelen. In ruil hiervoor vraagt het SVK:

  • Een huurprijs die lager ligt dan de marktprijs.
  • Een woning conform de Vlaamse kwaliteitsnormen (veiligheid, gezondheid, woningkwaliteit).
  • Een huurcontract met een redelijke woonzekerheid voor de huurder.

Meer info

Een SVK vraagt géén commissieloon. De werkingskosten van een SVK worden immers gedragen door de Vlaamse overheid.
Voor meer informatie over het verhuren van jouw woning via het SVK en de premies kun je terecht bij de Woondienst of bij SVK Woonsleutel (www.svkwoonsleutel.beinfo@svkwoonsleutel.beT 057 21 98 50).

Gerelateerde items