Inwoners van Sint-Juliaan kiezen winnend ontwerp voor herontwikkeling van dorpskern

Op maandag 25 maart namen een honderdtal inwoners van Sint-Juliaan deel aan het participatiemoment, genaamd #WukPeisJe. Tijdens deze bijeenkomst stonden vier mogelijke ontwerpen voor de vernieuwing van het dorpshart centraal.

Studiebureau Buresco kreeg van het lokaal bestuur de opdracht om in het centrum van Sint-Juliaan een mooie, groene en veilige omgeving te creëren.  Het ontwerp moest de kerk, het kerkplein, de toegang tot de school en OC De Hazebrug met elkaar verbinden en extra mogelijkheden bieden als ontmoetingsplaats.

Tijdens het participatiemoment stelde het studiebureau niet één maar vier verschillende ontwerpen voor.  Ieder ontwerp legt de focus op een andere invulling van groenaanleg en parkeermogelijkheden.  Na de presentatie van de vier verschillende ontwerpen, konden de inwoners vragen stellen en hun stem uitbrengen.

Na de stemronde gaven 48 personen van de 88 deelnemers aan de stemming (54,5%)  de voorkeur aan het tweede ontwerp. Het breed gekozen ontwerp behoudt de huidige parking voor de kerk. De plaatsen langs de kerk verdwijnen en maken plaats voor een veilige groene omgeving ten opzichte van de school. Door het optimaliseren van de parking voor OC De Hazebrug en het maken van één in- en uitrit, komt het totaal op 62 plaatsen, een toename ten opzichte van de huidige situatie. De raming van de kosten voor dit project bedraagt €396.000 exclusief btw.

Voor het vervolg van het project gaat een kleinere werkgroep verder aan de slag om tot een finaal schetsontwerp te komen dat op 21 mei voorgesteld wordt tijdens de gemeenteraad on the move in Sint-Juliaan. Daarna maakt de dienst Omgeving werk van de omgevingsvergunningaanvraag en worden mogelijks al een aantal kleine ingrepen in eigen beheer uitgevoerd die een onmiddellijke impact hebben in aanloop van de uitvoering van het project.

Gepubliceerd opwoensdag 27 mrt 2024 om 11:42