Zitdagen Fedris - federaal agentschap voor beroepsrisico's

Was je het slachtoffer van een arbeidsongeval of een beroepsziekte? Het Federaal agentschap voor beroepsrisico's Fedris helpt je met al jouw vragen hierover.

Fedris, het Federaal agentschap voor beroepsrisico’s, is een openbare instelling van de sociale zekerheid en maakt deel uit van de federale overheid. Het agentschap werd opgericht op 1 januari 2017 als een fusie tussen het Fonds voor arbeidsongevallen en het Fonds voor de beroepsziekten.

De opdrachten van Fedris hebben betrekking op de arbeidsongevallen en beroepsziekten in de privésector, op de beroepsziekten binnen de plaatselijke en provinciale overheidsdiensten en in beperkte mate op de arbeidsongevallen in de publieke sector.

Fedris controleert, Fedris vergoedt, Fedris doet aan preventie, Fedris informeert. Lees er hier meer over.

Wie hulp nodig heeft naar aanleiding van een arbeidsongeval of een beroepsziekte, kan terecht op verschillende zitdagen.

Lokale zitdagen

Brugge - Huis van de Bruggeling - Frank van Ackerpromenade 2 - 8000 Brugge - elke dinsdag van 09.00u tot 12.00u
Kortrijk - Sociaal Huis - Budastraat 35 - 8500 Kortrijk - elke woensdag van 13.30u tot 16.00u
Roeselare - OCMW-dienstencentrum Ten Elsberge - Mandellaan 101 - 8800 Roeselare - elke eerste maandag  van de maand van 09.00u tot 11.30u

Meer info

Bezoek zeker de website https://fedris.be/nl 
Gepubliceerd opdinsdag 1 dec 2020 om 12:00