Verhoogde gezinsbijslag

Maak een afspraak

Als je een kind of kinderen hebt met een handicap, dan heb je recht op een verhoogde kinderbijslag via de FOD.

Voorwaarden

  • kinderen met een handicap hebben.

Procedure

Maatschappelijk werker kan helpen om dit aan te vragen

Wat meebrengen

Elektronische identiteitskaart