Aangifte van een adreswijziging - ONLINE aangifte

Indien je in Langemark-Poelkapelle komt wonen of binnen Langemark-Poelkapelle verhuist, moet je binnen de 8 dagen na de verhuis aangifte doen bij de dienst burgerzaken (online of persoonlijk).

Voorwaarden

 • Je moet wel effectief wonen op het nieuwe adres om de adreswijziging te kunnen doorgeven.
 • Een adreswijziging van een minderjarige alleen kan enkel bij de dienst burgerzaken. De minderjarige moet vergezeld worden van één van de ouders of de persoon die over het hoederecht beschikt (gelieve het vonnis van de rechtbank mee te brengen a.u.b.).
 • Als je vraagt om je in te schrijven in een gebouw waarin permanente bewoning niet is toegelaten wegens de veiligheid, gezondheidsredenen, urbanisme of ruimtelijke ordening, word je voorlopig ingeschreven, voor maximaal 3 jaar.  

Na politiecontrole word je uitgenodigd om je identiteitskaart aan te passen.

Let wel! Indien je naar het buitenland verhuist, moet je dit vóóraf melden.

Procedure

Via het e-Loket adreswijziging, kun je je verhuis gemakkelijk ONLINE melden:

 • indien je naar of in Langemark-Poelkapelle verhuist
 • indien je naar het buitenland verhuist.

Om de adreswijziging voor het hele gezin door te geven, volstaat het dat één van de meerderjarige leden van het gezin de aangifte doet.

Uitzonderingen

Je hoeft je hoofdverblijfplaats niet te wijzigen als je tijdelijk afwezig bent uit je woonst. Je moet die tijdelijke afwezigheid wel aangeven! Tijdelijke afwezigheid kan voorkomen bij:

 • mensen die tijdelijk in een ziekenhuis of rusthuis verblijven
 • beroepsmilitairen
 • studenten
 • gedetineerden
 • diplomaten
 • mensen die voor studiereizen, zakenreizen, gezondheidsreizen, om beroepsredenen of voor een toeristische vakantie maximaal 1 jaar afwezig zijn uit de gemeente waar ze zijn ingeschreven.