Aangifte van een verhuis naar het buitenland - ONLINE aangifte

Wie voor langere tijd of definitief naar het buitenland verhuist, moet dit vóóraf melden bij de dienst Burgerzaken. Deze aangifte moet naam, voornaam, rijksregisternummer, oud adres, land van bestemming, het volledige toekomstige adres in het buitenland en datum vermelden. Je doet dit ten laatste de dag voor je vertrek naar het buitenland.

Je kan de aangifte al ONLINE doorgeven. Daarna moet je je wel nog persoonlijk aanmelden in de dienst Burgerzaken vóór vertrek. 

Voorwaarden

Je verhuist effectief naar het buitenland.

  • De aangifte kan gebeuren door een meerderjarige of door de referentiepersoon (gezinshoofd) van het gezin.
  • Als de adreswijziging voor het hele gezin geldt, volstaat het dat één van de meerderjarige leden van het gezin de aangifte doet.
  • Als een minderjarige naar het buitenland verhuist, moet iemand die het ouderlijke gezag uitoefent hem bij de aangifte bijstaan.

Let wel!! Als je nog documenten of identiteitsbewijzen nodig hebt die moeten afgedrukt of aangemaakt worden, moet je deze eerst aanvragen, vóór je je uitschrijft.

Procedure

De dienst burgerzaken maakt melding van vertrek naar het buitenland op jouw identiteitskaart en je ontvangt een “model 8” (d.i. een bewijs van afschrijving naar het buitenland).
Met dit model 8 kan je je aanmelden bij de Belgische diplomatieke post in het buitenland, die vanaf dat ogenblik verantwoordelijk is voor het beheer van je administratief dossier.

Wat meebrengen

  • eID + pincode van alle gezinsleden die verhuizen
  • Het volledige toekomstige adres in het buitenland

Meer info

Wat met de sociale zekerheid

Op de website 'België verlaten' vind je alle informatie in verband met jouw rechten op sociale zekerheid in het buitenland.