Aankomstverklaring

Maak vóór je langskomt telefonisch een afspraak.

Maak een afspraak

De aankomstverklaring of 'bijlage 3' is een toelating voor een niet-EU-onderdaan om voor maximum 3 maanden als toerist in België te verblijven.

Wanneer je als niet-EU-burger in België voor maximum 3 maanden op vakantie, familiebezoek of zakenreis bent en je logeert niet in een hotel of camping, moet je je melden bij de gemeente waar je verblijft.

Voorwaarden

Beschikken over een geldig paspoort (met visum).

Procedure

  • Je komt persoonlijk naar de dienst Burgerzaken om de aankomstverklaring te ondertekenen.
  • Wanneer je terug naar huis gaat, moet de aankomstverklaring ingeleverd worden bij de dienst burgerzaken, met de datum van terugkeer.

Wat meebrengen

  • geldig paspoort (met visum)
  • 2 recente pasfoto’s