Aanpassen geslachtsregistratie (transgender)

Personen die overtuigd zijn dat hun genderidentiteit niet overeenkomt met het geslacht dat hen bij hun geboorte werd toegeschreven, kunnen hun geslachtsregistratie laten aanpassen. De aanpassing is een administratieve procedure. Er worden geen medische eisen gesteld.

Voorwaarden

Wie?

 • Meerderjarige Belgen, ook wanneer zij in het buitenland wonen
 • Ontvoogde minderjarige Belgen
 • Meerderjarige niet-Belgen die ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister
 • Niet-ontvoogde minderjarige Belgen of niet-Belgen vanaf 16 jaar.

Vanaf de leeftijd van 16 jaar kunnen minderjarigen ook de geslachtsregistratie in de geboorteakte laten aanpassen als zij daarbij zijn bijgestaan door hun ouders of wettelijke vertegenwoordiger. Zij moeten dan ook een verklaring kunnen afgeven van een kinder- en jeugdpsychiater die bevestigt dat het gaat om een vrije en bewuste keuze.

Procedure

De procedure bestaat uit twee stappen: de aangifte en de opmaak van de akte. Dit dient te gebeuren bij de dienst burgerzaken waar je bent ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister.

Ben je Belg en niet in Belgiƫ ingeschreven, dan zijn er twee mogelijkheden:

 • Je doet aangifte in de dienst burgerzaken van je geboorteplaats.
 • Je bent ook niet in BelgiĆ« geboren, zodat je aangifte moet doen bij de dienst burgerlijke stand in Brussel.

1. De aangifte

Je geeft in de dienst burgerzaken:

 • je identiteitsbewijs
 • een ondertekende verklaring (je vindt de documenten op de website van de FOD Justitie)

Je krijgt een ontvangstbewijs en een informatiebrochure mee (zie website van de FOD Justitie
De dienst burgerzaken brengt daarna de procureur des Konings op de hoogte van de aangifte. De procureur des Konings gaat na of de aanvraag niet in strijd is met de openbare orde (vb. identiteitsfraude). Bij een negatief advies kan geen akte van aanpassing opgemaakt. Wanneer de procureur des Konings na 3 maanden geen negatief advies heeft gegeven, is dit gelijk aan een positief advies.

2. Opmaak van de akte

Na minimum 3 maanden en maximum 6 maanden ga je terug naar dezelfde dienst burgerzaken met je je identiteitsbewijs en het ontvangstbewijs.

De akte wordt opgemaakt en vermeldt de aanpassing van de geslachtsregistratie ook op de kant van de akten die betrekking hebben op jezelf en op je afstammelingen in de eerste graad (kinderen).

Wat meebrengen

Meerderjarigen en ontvoogde minderjarigen:

 • identiteitsbewijs
 • ondertekende verklaring (je vindt de documenten op de website van de FOD Justitie)

Niet-ontvoogde minderjarigen vanaf 16 jaar:

 • identiteitsbewijs
 • ondertekende verklaring (je vindt de documenten op de website van de FOD Justitie)
 • bijstand van beide ouders of van de wettelijke vertegenwoordiger bij de eerste verklaring
 • een verklaring van een kinder- of jeugdpsychiater waaruit blijkt dat je deze beslissing alleen kunt nemen.

Minderjarigen kunnen vanaf 12 jaar de voornaamswijziging aanvragen. De ouders of wettelijke voogd moet wel akkoord gaan.

Kostprijs

Gratis.

Je zal na de procedure een uitnodiging krijgen om je identiteitskaart te vernieuwen. Een nieuwe identiteitskaart kost 22 euro.

Uitzonderingen

De ambtenaar kan weigeren de akte van geslachtswijziging op te maken als:

 • De aanvrager juridisch niet bekwaam is.
 • De vereiste documenten niet worden voorgelegd.

Meer info

Contacteer het transgenderinfopunt.