Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer - vervolledigen van de bebouwde kom Poelkapelle

Datum bekendmaking maandag 24 december 2018
Datum besluit maandag 17 december 2018
Datum zitting maandag 17 december 2018

De grens van de bebouwde kom in het centrum van Poelkapelle wordt afgebakend als volgt:

a) Gemeentewegen:

  • Poorterstraat : vanaf huis nr 7
  • Bruggestraat : tussen huis nr 31 en 33
  • Lange Molenstraat : vanaf huis nr 4
  • Kwellestraat : vanaf huis nr 22a
  • Wallemolenstraat: vanaf huis nr 23
  • Oude Langemarkstraat: bij de aansluiting met de Houthulstseweg
  • Langemarkstraat: vanaf de wegversmalling voor het kruispunt met de Langemarkstraat - Oude Bosweg
  • Waterstraat: vanaf huisnummer 3

b) Gewestwegen

  • Houthulstseweg : vanaf de overwelving van de Landetbeek
  • Brugseweg : vanaf de asverschuiving ter hoogte van huisnummer 153 tot 208