Aanvullend verkeersreglement in de Nieuwe Kalsijde - aanduiding van parkeerzones en invoeren van snelheidsbeperking tot 30 km/u

Datum bekendmaking woensdag 27 april 2022
Datum besluit maandag 25 april 2022
Datum zitting maandag 25 april 2022

De Nieuwe Kalsijde is een woonstraat maar ook de verbindingsweg tussen de Melkweg-Bikschotestraat en de Klerkenstraat (Madonna). Het brede, rechte profiel van deze weg maakt dat er hoge snelheden gehaald worden.

Om het verkeer af te remmen heeft de technische dienst een testopstelling met bloembakken geplaatst. De reacties hierop waren erg gemengd. Op basis van deze reacties worden nu volgende maatregelen ingevoerd:

  • de rijbaan wordt versmald door parkeerstroken  op de rijbaan te schilderen langs de kant van de woningen
  • er wordt een maximumsnelheid ingevoerd van 30 km/uur.