Aanvullend verkeersreglement voor de Boezingestraat tussen de het kruispunt met de Melkweg en de fietssnelweg Vrijbosroute

Datum bekendmaking woensdag 29 juni 2022
Datum besluit maandag 27 juni 2022
Datum zitting maandag 27 juni 2022

De zijtak van de Boezingestraat tussen het kruispunt met de Melkweg en de Donkerweg is nu voor enkele meters een fietspad en verder een gewone weg die voorbehouden is voor plaatselijk verkeer tot aan de Donkerweg. Deze weg geeft eigenlijk enkel toegang tot de woning in de Boezingestraat 93. Voorbij het kruispunt met de Donkerweg gaat dezelfde weg over in een fietspad. Dit is verwarrrend en onveilig. De woning heeft ondertussen een rechtstreekse ontsluiting naar de Melkweg, net zoals alle aanliggende landbouwpercelen.

Daarom krijgt dit stuk van de Boezingestraat het statuut van fietspad en wordt het kruispunt van dit straatje met de Melkweg opgeheven. De voorrangsregeling en de markeringen worden in dezelfde zin aangepast. Om de zichtbaarheid van het fietspad t.h.v. het kruispunt met de Donkerweg beter te maken, kunnen bijkomende markeringen aangebracht worden, bvb. rode slemlaag of een geschilderd fietssymbool met dubbele pijl. Hiervoor is geen aanvullend verkeersreglement nodig.

Gezien het vele zware verkeer in de Melkweg, blijft het verbod voor fietsers en bromfietsers (klassen A, B en P) daar ongewijzigd gelden en moeten in beide richtingen op dit fietspad rijden, ook in het deel van de Melkweg waar de maximumsnelheid  50 km/u bedraagt. Dit wordt aangeduid met het onderbord M14 bij de borden D7, in aanvulling op de verbodsborden C9-C11 langs de Melkweg.

Zo ontstaat een ononderbroken fietspad tussen de fietssnelweg langs de Vrijbosroute en de bovenlokale functionele fietsverbinding tussen Langemark en Ieper langs de Ieperstraat en wordt de situatie op het kruispunt Boezingestraat-Melkweg overzichtelijker.