Actie(f) voor het klimaat

Alle acties en/of evenementen die zullen worden georganiseerd in het kader van het Burgemeestersconvenant worden gebundeld op de website www.langlevedewesthoek.be, een initiatief van het Regionaal Landschap Westhoek.

Wist je dat...

  • wij Belgen bij de koplopers zitten qua CO2-uitstoot per inwoner?!?
  • één Belg op 5 februari al evenveel CO2 uitgestoten heeft als een Indiër op een heel jaar?!?
  • CO2, samen met methaan, het belangrijkste broeikasgas is dat leidt tot veranderingen in ons klimaat?

Tegen 2030 willen wij 

  • De klimaatverandering beperken, door de CO2-uitstoot op het grondgebied met 40% te verminderen ten opzichte van 2011.
  • Ons aanpassen aan klimaatverandering die nu al merkbaar is en in de toekomst nog zal toenemen. De uitdaging is hierbij om samen onze weerbaarheid te verhogen bij bijvoorbeeld hittegolven, droogteperiodes of door wateroverlast aan te pakken.

Omdat klimaatverandering geen ver-van-ons bed verhaal is, willen we zo veel mogelijk mensen betrekken. Niemand kan deze uitdaging alleen aanpakken. Enkel met de inzet van alle inwoners, handelaars, bedrijven, landbouwers, verenigingen, experten en overheden kunnen de doelstellingen gehaald worden.

Ludiek animatiefilmpje over klimaatverandering

Op maandag 17 september 2018 lanceerde de gemeente in samenwerking met de gemeenten uit de groep ‘Van Zee tot IJzer’ een animatiefilmpje over de gevolgen van de klimaatopwarming. De productie is een realisatie van het videoproductiebedrijf Meerkat. Op zich een wat zwaarder thema, verpakt in een laagdrempelig filmpje. Een gezin wordt op vandaag geconfronteerd met de gevolgen van de klimaatopwarming waarbij gefocust wordt op de acties die jij als burger kan ondernemen om de klimaatopwarming een halt toe te roepen. Het is een warme oproep voor actie! Ook positief voor de portemonnee, want je kan heel wat onnodige energiekosten uitsparen. Doen dus!