Melden van activiteiten en / of evenementen

Procedure

1. Niet-publiek toegankelijke activiteiten/evenementen

Denk hierbij aan private feesten en reguliere activiteiten in club-/verenigingsverband.
Er is geen goedkeuring nodig voor deze activiteiten, tenzij je bijkomende vergunningen nodig hebt (bv. sterke drank, afwijking geluidsnormen, verkeersmaatregelen,...).

2. Publiek toegankelijke activiteiten

bvb. eetfestijn, fuif, wielerwedstrijd, rommelmarkt, kermis,...

Dit zijn activiteiten en/of evenementen die publiek toegankelijk zijn en

  • meer dan 100 aanwezigen verwachten (toeschouwers én deelnemers) en/of
  • inname openbaar domein vereist is (bv. optocht, rommelmarkt, verkeersvrij maken van straten,...) en/of
  • afwijken van het zonaal politiereglement.

Ongeacht waar de activiteit doorgaat (privédomein / openbaar domein / gemeentelijke zaal) heb je een toelating nodig in de vorm van een burgemeesterbesluit.
Mogelijks heb je ook bijkomende vergunningen nodig (bv. vergunning schenken sterke drank, afwijking geluidsnormen,...).

Deze activiteiten en/of evenementen worden verplicht gemeld via EagleBe, ten laatste 1 maand vóór aanvang van de activiteit, via deze link.

  • Vul je activiteit zo grondig en volledig mogelijk in. Je kan ook bijlagen toevoegen (parcours, verzekeringsattesten, flyers, zaalplan, bewonersbrief, ...).
  • Ben je een vereniging? Maak vooraf eerst een account aan in het portaal van EagleBe. Dit geeft heel wat voordelen.

Voor uitleg over EagleBe: klik hier

Wanneer het evenement werd goedgekeurd, ontvang je als aanvrager het burgemeesterbesluit en eventuele andere noodzakelijke vergunningen (tijdelijke politiereglement, geluidsafwijking, schenken van sterke dranken,...).

Meer info

Wil je weten of er al iets te doen is in de omgeving? Kijk op Hinder in kaart.

Gerelateerde items