Melden van activiteiten en / of evenementen

Procedure

1. Niet-publiek toegankelijke activiteiten/evenementen

Denk hierbij aan private feesten en reguliere activiteiten in club-/verenigingsverband.
Er is geen goedkeuring nodig voor deze activiteiten, tenzij je bijkomende vergunningen nodig hebt (bv. verkeersmaatregelen,...).

2. Publiek toegankelijke activiteiten

bvb. eetfestijn, fuif, wielerwedstrijd, rommelmarkt, kermis,...

Een publiek toegankelijke activiteit is een bijeenkomst waar om het even wie wordt toegelaten:

 • ofwel helemaal vrij toegankelijk
 • ofwel tegen betaling van een bedrag aan de ingang
 • ofwel op voorlegging van een uitnodiging of toegangskaart, wanneer die verspreid of verkocht werden zonder enige selectie, aan iedereen die erom vroeg
 • ofwel met een uitnodiging die geen individueel karakter heeft, of zonder naamsvermelding
 • ofwel met een uitnodiging die in de media is verschenen en voor iedereen bestemd is
 • ofwel omdat er aan de ingang geen enkele controle is op de personen die binnenkomen. 

Ongeacht waar de activiteit doorgaat (privédomein / openbaar domein / gemeentelijke zaal), moet dit verplicht gemeld worden via EagleBe, ten laatste 1 maand vóór de aanvang van de activiteit, via deze link als je:

 • meer dan 100 aanwezigen verwachten (toeschouwers én deelnemers) en/of
 • inname openbaar domein vereist is (bv. optocht, rommelmarkt, verkeersvrij maken van straten,...) en/of
 • afwijken van het zonaal politiereglement (bv. vuurwerk, afwijking geluidsnormen,...)

TIPS:

 • Vul je activiteit zo grondig en volledig mogelijk in. Je kan ook bijlagen toevoegen (parcours, verzekeringsattesten, flyers, zaalplan, bewonersbrief, ...).
 • Ben je een vereniging? Maak vooraf eerst een account aan in het portaal van EagleBe. Dit geeft heel wat voordelen.

Voor uitleg over EagleBe: klik hier

Wanneer het evenement werd goedgekeurd, ontvang je als aanvrager het burgemeesterbesluit en eventuele andere noodzakelijke vergunningen (tijdelijke verkeersreglement, geluidsafwijking, schenken van sterke dranken,...).

Meer info

Wil je weten of er al iets te doen is in de omgeving? Kijk op Hinder in kaart.

Gerelateerde items