Adoptie

Adoptie of aanneming is de juridische band van vader- of moederschap, ontstaan door 'aanneming' van een persoon (geadopteerde) door een andere persoon (adoptant).
Bij gewone adoptie blijft de juridische band tussen de oorspronkelijke ouders van de geadopteerde en de geadopteerde bestaan. Bij volle adoptie verdwijnt deze echter volledig.

Een binnenlandse adoptie is de adoptie van iemand wonend in België door een persoon wonend in België; de nationaliteit van betrokkenen heeft geen belang. Het kan zowel om een gewone als om een volle adoptie gaan. Er is sprake van een buitenlandse adoptie als het gaat om de adoptie van iemand wonend in het buitenland door een persoon wonend in België.

Op volgende websites kan je terecht voor meer info over:

Procedure

De procedure van een kind (jonder dan 18 jaar) verloopt via het Vlaams Centrum voor Adoptie (Centrale Autoriteit van de Vlaamse Gemeenschap of het VCA).

  • Iedereen die een kind wil adopteren, moet zich aanmelden bij het VCA.
  • Na aanmelding moet er een voorbereiding op adoptie worden gevolgd
  • Als het gaat om de binnenlandse adoptie van een gekend kind kun je na de voorbereiding een verzoekschrift indienen bij de familierechtbank. De familierechter zal dan beslissen of een maatschappelijk onderzoek nodig is of niet.
  • Indien je via een adoptiedienst of via het Vlaams Centrum voor Adoptie een kind wilt adopteren uit binnen- of buitenland (ook intrafamiliale adoptie) dan moet de familierechtbank je - na een maatschappelijk onderzoek - altijd eerst geschikt verklaren.

De procedure voor de binnenlandse adoptie van een meerderjarige verloopt rechtstreeks via de familierechtbank. Hier is geen voorbereiding nodig. Bij een binnenlandse adoptie schrijft de burgerlijke stand het vonnis over in de registers.

Een buitenlandse adoptie kan zowel in België als in het buitenland worden uitgesproken. Een adoptie van een kind mag pas worden uitgesproken na goedkeuring van het VCA. Buitenlandse adoptiebeslissingen moeten bovendien worden erkend door de Federale Centrale Autoriteit. Pas na deze erkenning kan het kind naar België komen. Met de erkenningsbeslissing wordt de adoptie overgeschreven in de registers van de burgerlijke stand.