Adreswijziging nà controlebezoek politie

In kader van de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, vragen we om dit voorlopig uit te stellen tot na de maatregelen. Na een positieve woonstcontrole werd je nieuw adres wel al geregistreerd in het rijksregister.  

Je kunt een adreswijziging voortaan ook online melden.

Na de aangifte van adreswijziging controleert een wijkagent of je werkelijk op het aangegeven adres woont. Pas na deze controle word je ingeschreven op het nieuwe adres.

Hierna meld je je terug aan bij de dienst Burgerzaken om onder andere je identiteitskaart te laten aanpassen.

Van zodra je identiteitskaart aangepast is, kan je alle andere instanties van je adresverandering op de hoogte brengen.

Wat meebrengen

Elektronische identiteitskaart en pincode (ook van alle gezinsleden die mee verhuizen)