Afkoppelen afvalwater en regenwater

Op termijn zal zowat iedereen zijn regenwater moeten afkoppelen. Daarom kun je daar best nu al rekening mee houden. Als je verbouwt of je tuin opnieuw aanlegt, bekijk dan hoe je beide waterstromen (afval- en regenwater) van elkaar kunt scheiden. Op die manier kan je later extra werk en kosten uitsparen én bouw je mee aan een beter leefmilieu.

Je ben nu al verplicht af te koppelen als:

  • de rioolbeheerder in jouw straat een gescheiden rioolstelsel aanlegt. Afhankelijk van de aard van de bebouwing gelden bepaalde regels:
    • Is het gebouw een open of halfopen bebouwing? Dan ben je verplicht om volledig af te koppelen, dat wil zeggen dat al het regenwater van je dakoppervlakken en verharde oppervlakken niet meer naar de afvalwaterafvoer mag gevoerd worden.
    • Is het gebouw een gesloten bebouwing? In dit geval moet je enkel het regenwater afkoppelen waarvoor je geen leidingen moet aanleggen onder of door je woning. In het onderdeel 'Wat met regenwater van de achterzijde van de woning?' gaan we dieper in op de definitie van een gesloten bebouwing.
  • je zware verbouwingen uitvoert. Bepaalde verbouwingen vallen onder de gewestelijke stedenbouwkundige verordening. Als dat het geval is, moet je aan een aantal voorwaarden voldoen die normaal gezien ook in de omgevingsvergunning zullen worden opgenomen. Het scheiden van regen- en afvalwater en het plaatsen van een regenwaterput zijn daar enkele van.
  • je een nieuwbouw realiseert.  Ook dan is de gewestelijke stedenbouwkundige verordening van toepassing en zullen er verplichtingen worden opgelegd naar afkoppeling en hergebruik van regenwater.

Waarom regenwater afkoppelen?

VERDUNNING AFVALWATER = MEER VERVUILING

Wanneer regenwater en afvalwater in dezelfde riolering terechtkomen, bemoeilijkt dit het werk van een waterzuiveringsinstallatie. In zo’n installatie doen bacteriën immers een groot deel van het werk, en die ‘verhongeren’ als er te weinig vuil in het water zit. Door afval- en regenwater te mengen ontstaan ook problemen bij hevige regen. In dit geval kan de waterzuiveringsinstallatie de toevloed aan water niet meer aan, en komt het regenwater, samen met het afvalwater, ongezuiverd in de beken terecht. Niet goed, zeker als je weet dat onze beken behoren tot het stroomgebied van het drinkwaterproductiecentrum ‘De Blankaart’.

Wat met de aansluiting van de woningen? 

Waar de nieuwe riolen worden aangelegd, geldt er een aansluitplicht: alle afvalwater moet sowieso worden aangesloten op de riolering. Regenwater moet ook worden aangesloten, tenzij u afvoert naar een gracht, beek of vijver of tenzij u het regenwater ter plaatse laat infiltreren naar het grondwater. 

Wat met regenwater van de achterzijde van de woningen? 

Wanneer u woont in een ‘gesloten bebouwing’, met andere woorden, als uw woning links en rechts aansluit op de woning van uw buren,  en er is geen doorgang naar achter, dan bent u niet verplicht om het regenwater af te voeren naar de regenwaterriool aan de voorzijde van uw woning. Dit mag blijven via de riool voor afvalwater. Woont u echter in een halfopen of een open bebouwing, dan geldt die uitzondering niet. In dit geval mag regenwater niet gemengd worden met afvalwater, ook niet als het afkomstig is van de overloop van een regenwaterput. Kijk ook eens naar dit filmpje over afkoppelen en waarom.

Afkoppelingsdeskundige tot uw dienst bij rioleringswerken

Om de afkoppeling voor te bereiden, om bewoners te helpen met het werk dat in hun woning moet gebeuren én om de aanvraag van alle subsidies te regelen krijgen alle betrokken bewoners na afspraak het bezoek van een afkoppelingsdeskundige. De afkoppelingsdeskundige blijft tot het finaliseren van de werken het aanspreekpunt voor alle vragen, problemen of voorstellen.

Tal van subsidies bij rioleringswerken

Om afwatering beter te voorzien op zware neerslag en om zuivering van afvalwater efficiënter te laten verlopen, scheiden we onze rioleringsbuizen voor regen- en afvalwater. Die scheiding is bij nieuwbouw en grote renovaties al verplicht. Is dat voor jou niet het geval, maar wil je toch investeren in deze duurzame maatregel, dan kun je hiervoor op een premie rekenen.

Subsidie Fluvius 2024: de rioolbeheerder geeft een subsidie van maximum 500 euro indien je installatie conform gekeurd is.

Subsidie Langemark-Poelkapelle 2024: de gemeente geeft maximum 500 euro subsidie, nl. 50% van de bewezen kosten boven de 1.000 euro.

Na uitvoering van de keuring van de privéwaterafvoer vult de afkoppelingsdeskundige het subsidieaanvraagformulier in en bezorgt dit aan Fluvius. 

Maakt je woning deel uit van een rioleringsproject dat al vóór 1 januari 2023 werd opgestart? Dan gelden voor jouw woning de premievoorwaarden en het premiebedrag van 2022.
(Op het grondgebied van Langemark-Poelkapelle betreft dit de rioleringswerken in de Gistelhofstraat, Galgestraat en Klerkenstraat)

Meer info en online je premie aanvragen:

www.fluvius.be

Gerelateerde items