Afvalwater

De zuivering van ons afvalwater is een gedeelde verantwoordelijkheid. Burgers, gemeenten en het gewest moeten elk hun steentje bijdragen. Het zoneringsplan legt de zuiveringszone ondubbelzinnig vast op huisniveau:

  • Centraal gebied: er is reeds geruime tijd riolering aanwezig en die is aangesloten op een waterzuivering.
  • Collectief geoptimaliseerd buitengebied: er is recent riolering aangelegd en die is aangesloten op een waterzuivering
  • Collectief te optimaliseren buitengebied: er is riolering gepland of er is riolering aanwezig maar die is nog niet aangesloten op een waterzuivering.
  • Individueel te optimaliseren buitengebied: er is geen riolering voorzien. Het afvalwater wordt of moet gezuiverd worden via individuele behandelingsinstallatie voor afvalwater (IBA).

De zoneringsplannen worden elke zes jaar volledig herzien. De huidige plannen gelden vanaf 12 maart 2016. Het huidig goedgekeurde zoneringsplan van Langemark-Poelkapelle bevat 256 rode clusters. De planning voor de aanleg van de IBA’s is mee opgenomen in de Gebiedsdekkende UitvoeringsPlannen (GUP) die opgesteld worden door de Vlaamse MilieuMaatschappij (VMM). In Langemark-Poelkapelle zijn 61 prioritaire IBA’s:

  • 40 IBA’s moesten tegen eind 2017 geïnstalleerd worden
  • 21 tegen eind 2021.

Voorwaarden

Rioolaansluiting

Particulieren of aannemers mogen zelf geen aansluitingen op de riolering uitvoeren. Deze aansluitingen moeten uitgevoerd worden door rioolbeheerder Fluvius die sinds 1 september 2009 instaat voor de aanleg, het beheer, het onderhoud en de verbetering van het openbare rioolnet in de gemeente. Via de website van Fluvius kan de rioolaansluiting aangevraagd worden.

Individuele behandelingsinstallaties voor afvalwater (IBA)

In principe is de installatie van een IBA een private aangelegenheid. De gemeente heeft echter samen met Fluvius beslist dat zij deze taak van de inwoners willen overnemen, zodat de inwoners uit de individueel te optimaliseren buitengebied op dezelfde manier behandeld worden als iemand die wel een rioolaansluiting kan krijgen. Het heeft als voordeel dat Fluvius de aankoop, de plaatsing en het onderhoud van de IBA op zich neemt aan dezelfde voorwaarden die gelden bij de aansluiting op riolering. Dit wil zeggen: een éénmalige aansluitkost.

Meer info: Fluvius eigen zuiveringsinstallatie plaatsen