Akte van geboorte, huwelijk, overlijden, ...

Met je elektronische identiteitskaart kan je onmiddellijk van bij je thuis toegang krijgen tot jouw akten van burgerlijke stand, op dezelfde manier als voor bevolkingsattesten.

De akten van de burgerlijke stand die beschikbaar zijn in de toepassing Mijn Dossier, zijn de akten die opgemaakt zijn sinds 31 maart 2019 (de lanceringsdatum van de DABS): 
  • Een uittreksel vermeldt de actuele gegevens van de akte, zonder de historiek van de staat van de persoon op wie de akte betrekking heeft.
  • Een afschrift vermeldt de oorspronkelijke gegevens van de akte en de historiek van de staat van de persoon op wie de akte betrekking heeft.
Akten die vóór 31 maart 2019 opgesteld waren of die geen betrekking hebben op jezelf, kan je opvragen: 
  1. Via het online formulier onderaan deze pagina
  2. In de dienst burgerzaken

Voorwaarden

Enkel volgende personen hebben recht op een uittreksel of afschrift van de akte:

  • de persoon op wie de akte betrekking heeft
  • zijn echtgenoot of echtgenote, zijn wettelijk samenwonende
  • zijn wettelijke vertegenwoordiger
  • zijn bloedverwanten in de opgaande of nederdalende lijn
  • zijn erfgenamen
  • hun notaris en hun advocaat

Wat meebrengen

Je identiteitskaart