Akte van geboorte, huwelijk, prenatale erkenning, ...

Je kan je akten van de burgerlijke stand raadplegen en downloaden via de toepassing justonweb.be, het digitale platform van Justitie. Zowel akten waarin je hoofdbetrokkene bent of waarin je bent opgenomen. Het gaat om akten van geboorte, huwelijk, prenatale erkenning, (voor)naamsverandering, adoptie, levenloos geboren kind tot registratie van wijziging van het geslacht.

Inloggen kan via de e-ID, itsme of een andere geldige EU-digitale sleutel.

Je kan er ook voor opteren het uittreksel of afschrift te laten opsturen naar je e-Box.

Voor het verkrijgen van het uittreksel van een akte van geboorte, huwelijk of overlijden kan je kiezen voor het Belgisch model, het CIEC-16-model of het meertalig formulier (EU-vertaalhulp). Het CIEC-34-model zal nog toegevoegd worden.

Voorwaarden

Enkel volgende personen hebben recht op een uittreksel of afschrift van de akte:

  • de persoon op wie de akte betrekking heeft
  • zijn echtgenoot of echtgenote, zijn wettelijk samenwonende
  • zijn wettelijke vertegenwoordiger
  • zijn bloedverwanten in de opgaande of nederdalende lijn
  • zijn erfgenamen
  • hun notaris en hun advocaat

Via justonweb.be zijn enkel de eigen akten beschikbaar. Een notaris of advocaat kan een akte opvragen via de dienst Burgerzaken.