Akte van een levenloos kind

Overleed je kindje kort voor of tijdens de geboorte, na een zwangerschap van minstens 140 dagen? Dan kan je een 'akte van een levenloos kind' laten opmaken. Vanaf 180 dagen (6 maanden) is dat verplicht.

Voorwaarden

  • De aangifte van een doodgeboren kind is verplicht vanaf een zwangerschapsduur van 180 dagen (26 weken of 6 maanden)
  • Werd het kind tussen 140 en 179 dagen gedragen, dan kan het kindje wettelijk worden aangegeven en officieel een naam krijgen.
  • Werd het kind geen 140 dagen gedragen, dan wordt het kindje niet wettelijk aangegeven en krijgt het officieel geen naam.

Zwangerschap vanaf 180 dagen

Voorheen kon je het kindje facultatief een voornaam in de akte geven. Vanaf 31 maart 2019 kan je het kindje nu ook facultatief een familienaam geven. Ouders van doodgeboren kindjes vóór 31 maart 2019 kunnen alsnog bijkomend een familienaam (en/of voornaam) laten vermelden in de bestaande akte. Dit kan tot en met 31 maart 2020.

Zwangerschapsduur vanaf 140 dagen

De wet laat nu ook toe dat ouders ook een akte van een levenloos kind kunnen laten opmaken voor kindjes die dood geboren worden vanaf een zwangerschapsduur van 140 dagen (zwangerschapsduur van 140 t.e.m. 179 dagen). Deze kindjes kunnen een voornaam, maar geen familienaam, krijgen. Deze akte kan ook nog opgemaakt worden voor kindjes die vóór 31 maart 2019 zijn overleden. Als ouder heb je hiervoor een jaar de tijd, tot en met 31 maart 2020.

Procedure

De aangifte van een levenloos kind wordt gedaan in de stad van de plaats van bevalling:

  • bij een zwangerschapsduur vanaf 140 dagen: door de ouders
  • bij een zwangerschap vanaf 180 dagen: door de ouders of begrafenisondernemer bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de overlijdensplaats.

De akte van levenloos kind zal steeds de zwangerschapsduur vermelden, dit zal dus op een medisch attest moeten vermeld worden.

Wat meebrengen

  • De identiteitskaarten van de beide ouders
  • Een medisch attest waarop de zwangerschapsduur vermeld wordt
  • Indien van toepassing: een uittreksel uit de erkenningsakte voor de geboorte
  • Indien van toepassing: Model IIID afgeleverd door het ziekenhuis (vanaf een zwangerschapsduur van 180 dagen)
  • Beide ouders dienen aanwezig te zijn indien er geen erkenning voor de geboorte gebeurde

Meer info

Schema Akte van een levenloos kind