Attest van hoofdverblijfplaats/woonst met historiek

Het attest van hoofdverblijfplaats/woonst (of attest van inschrijving) met historiek van adressen bevestigt dat een inwoner ingeschreven is op zijn adres in de gemeente en vermeld ook de adressen waar de inwoner voordien ingeschreven was.

Het attest bevat een aantal persoonlijke gegevens zoals:

  • naam en voornamen
  • plaats en datum van geboorte
  • adres
  • burgerlijke staat
  • nationaliteit
  • de datum sinds wanneer u op het adres woont.

Je kan ook een attest van hoofdverblijfplaats aanvragen met de historiek van je vorige adressen.

Voorwaarden

Je woont in de gemeente.

Procedure

 Je kunt het attest opvragen:

  1. Online met je elektronische identiteitskaart (eID) via de toepassing MijnDossier. Je ontvangt het attest meteen.
    Let wel, inloggen met je eID is noodzakelijk op Mijn Dossier. Mijn dossier is een online toepassing die toegang geeft tot jouw dossier in het Rijksregister. Via de toepassing Mijn Dossier kun je bepaalde attesten (vb. attest wijze van teraardebestelling, …) raadplegen, downloaden of afdrukken. Je ontvangt het attest meteen.
  2. In de dienst burgerzaken

Het attest mag ook worden aangevraagd door een wettelijke vertegenwoordiger (ouder of voogd) of een gevolmachtigde.

Wat meebrengen

• je eigen identiteitskaart of verblijfsvergunning
• als je het attest voor iemand anders aanvraagt: een volmacht van de betrokkene en een kopie van zijn of haar identiteitskaart

Bedrag

gratis