Attest van immatriculatie

Alle diensten zijn vrij open van 09.00u tot 12.00u op weekdagen (maandag tot vrijdag). 

Maak een afspraak

Er is een pasfotocabine in het gemeentehuis.

Dit is een tijdelijk verblijfsdocument voor mensen in asielprocedure of in procedure gezinshereniging in afwachting van een beslissing van de dienst Vreemdelingen.

 • Voor asielzoekers wordt het attest van immatriculatie de eerste 2 jaar verlengd per 4 of 3 maand (afhankelijk van de aangevraagde procedure).
 • Voor de procedure gezinshereniging is het attest van immatriculatie geldig voor 6 maanden vanaf datum aanvraag (bijlage 19ter).

De attesten van immatriculatie zijn geen verblijfstitels maar verblijfsdocumenten. Dit attest is ook gekend als de 'oranje kaart'. De attesten van immatriculatie maken het niet mogelijk om vrij te reizen op het grondgebied van de Schengenruimte.

Voorwaarden

 • Vanaf 12 jaar (vrijblijvend indien jonger dan 12 jaar)
 • Je moet in Langemark-Poelkapelle wonen
 • Je moet voldoen aan de voorwaarden cfr. vreemdelingenwetgeving

Gezinshereniging:

Ingeschreven zijn in het vreemdelingenregister onder het statuut van gezinshereniging met een Belg of een EU-onderdaan (of niet-EU), tevens de bewijzen (met eventueel legalisaties) van huwelijk of wettelijke samenleving aantonen.

Asielaanvraag:

Ingeschreven zijn in het wachtregister onder het statuut van asielzoeker of in afwachting van de beslissing dienst Vreemdelingenzaken Brussel.

Procedure

 • Je ontvangt een uitnodigingsbrief voor afgifte van het attest van immatriculatie.
 • Je maakt een afspraak en meld je aan.

Wat meebrengen

Gezinshereniging:

 • de bewijzen van familie- of partnerschap indien gezinshereniging met Belg of EU-onderdaan (bijvoorbeeld een huwelijksakte of geboorteakte)
 • nationaal paspoort
 • 4 recente pasfoto's met witte achtergrond

Asielaanvraag:

 • 1 recente pasfoto met witte achtergrond
 • bijlage 25 of bijlage 26
 • eventueel de uitnodigingsbrief

Kostprijs

Attest Immatriculatie, alsook duplicaten en vernieuwingen: € 7
Verlenging attest immatriculatie is gratis, tenzij moet overgegaan naar een vernieuwing van de kaart