Attest van verblijfplaats met het oog op een huwelijk

Een bewijs van woonst (of attest van inschrijving) voor huwelijk bevestigt dat een inwoner ingeschreven is op zijn adres in de gemeente. Het vermeld ook de datum waarop je ingeschreven bent. Dit attest dient steeds voorgelegd te worden bij de aangifte van huwelijk. Het bewijs bevat een aantal persoonlijke gegevens zoals:

 • naam en voornamen
 • plaats en datum van geboorte
 • adres
 • burgerlijke staat
 • nationaliteit
 • de datum sinds wanneer je op het adres woont.

Is het document bestemd voor het buitenland, neem dan contact op met de dienst burgerzaken om te vernemen welke formaliteiten nog nodig zijn.

Voorwaarden

je woont in de gemeente.

Procedure

Je kunt het attest opvragen:

 1. Online met je elektronische identiteitskaart (eID) via de toepassing MijnDossier. Je ontvangt het attest meteen.
  Let wel, inloggen met je eID is noodzakelijk op Mijn Dossier. Mijn dossier is een online toepassing die toegang geeft tot jouw dossier in het Rijksregister. Via de toepassing Mijn Dossier kun je bepaalde attesten (vb. attest wijze van teraardebestelling, …) raadplegen, downloaden of afdrukken. Je ontvangt het attest meteen.
 2. In de dienst burgerzaken

Het attest mag ook worden aangevraagd door een wettelijke vertegenwoordiger (ouder of voogd) of een gevolmachtigde.

Wat meebrengen

 • je elektronische identiteitskaart