Attest wettelijke samenwoning

Twee personen die samenwonen en bij hun gemeente een verklaring van wettelijk samenwonen afleggen, zijn wettelijk samenwonend. De registratie geeft een zekere juridische bescherming op het gebied van eigendom van goederen, de gezinswoning en verdeling van de gezinslasten.

Je kunt wettelijk samenwonen met iemand als je een woning met hem of haar deelt. Dat geldt niet alleen voor heteroseksuele of homoseksuele partners. Je kunt ook wettelijk samenwonen met familieleden zoals een broer, een zus, een ouder, een kind of met iemand anders waarmee je geen seksuele relatie hebt.

Voorwaarden

Je kunt alleen een verklaring van wettelijk samenwonen tekenen als je:

  • juridisch bekwaam bent om een contract te sluiten
  • niet gehuwd bent
  • niet wettelijk samenwoont met iemand anders

Procedure

Je kunt het attest opvragen:

  1. Online met je elektronische identiteitskaart (eID) via de toepassing MijnDossier. Je ontvangt het attest meteen.
    Let wel, inloggen met je eID is noodzakelijk op Mijn Dossier. Mijn dossier is een online toepassing die toegang geeft tot jouw dossier in het Rijksregister. Via de toepassing Mijn Dossier kun je bepaalde attesten (vb. attest wijze van teraardebestelling, …) raadplegen, downloaden of afdrukken. Je ontvangt het attest meteen.
  2. In de dienst burgerzaken

Wat meebrengen

je elektronische identiteitskaart

Gerelateerde items