Bikschote - sluiting en ontruiming park B vanaf 1 mei 2023 (overbrenging graf aanvragen kan tot en met 03 mei 2024)

In de gemeenteraad van 24 april 2023 werd beslist om over te gaan tot sluiting en ontruiming van het zuidelijke deel ‘park B’ van de begraafplaats te Bikschote vanaf 01 mei 2023.
Om dit te realiseren, geldt een andere procedure voor het gedeelte waar de graven liggen en het gedeelte urnenveld en columbarium.  

1. Gedeelte waar de graven liggen: overbrenging graf aanvragen is reeds mogelijk en moet gebeuren vóór 03 mei 2024

Het gedeelte waar de graven liggen, wordt gesloten vanaf 01 mei 2023.

Overbrenging graf aanvragen:

Wie dat wenst, heeft de mogelijkheid om de overbrenging van het graf/lopende grafconcessie aan te vragen vóór 03 mei 2024 bij de dienst Burgerzaken. Het lokaal bestuur stelt in dat geval een nieuw perceel van dezelfde grootte ter beschikking op park A te Bikschote (of op een andere begraafplaats in onze gemeente) en staat hierbij dan in voor de overbrenging van de stoffelijke resten.  De kosten voor de overbrenging van het grafmonument zijn in bepaalde gevallen voor de nabestaanden:

  • -      ingeval overlijdensdatum < 30 jaar geleden (vanaf 01/01/1993) en grafmonument is in goede staat: de overbrenging van het grafmonument wordt uitgevoerd in opdracht en op kosten van het lokaal bestuur;
  • -      ingeval overlijdensdatum > 30 jaar geleden (vóór 01/01/1993): de overbrenging van het grafmonument wordt uitgevoerd in opdracht en op kosten van de nabestaanden;
  • -     plaatsing nieuw grafmonument: uitgevoerd in opdracht en op kosten van de nabestaanden.

Akkoord met verwijdering van graf en grafmonument:

Nabestaanden die akkoord zijn met verwijdering van het graf en grafmonument, kunnen dit alvast laten weten aan de dienst Burgerzaken. De verwijdering zal worden uitgevoerd in opdracht en op kosten van het lokaal bestuur. De stoffelijke overschotten worden overgebracht naar een knekelput.

Andere keuze:

Wie een overbrenging naar een andere begraafplaats buiten de gemeente verkiest of kiest voor opgraving & crematie met keuze voor asverstrooiing, thuisbewaring, concessie urnenveld of columbarium, kan dit ook alvast laten weten aan de dienst Burgerzaken. Dit wordt dan wel uitgevoerd op kosten van de nabestaanden.

2. Concessies in het urnenveld en columbarium

De huidige concessies in het urnenveld en columbarium worden op kosten van het lokaal bestuur overgeplaatst en opnieuw ingericht op park A te Bikschote. De nabestaanden worden hierover gecontacteerd door de dienst Burgerzaken. Ook nieuwe concessies voor het columbarium of urnenveld zullen daar dan voortaan ingericht worden.

bestaande situatie begraafplaats Bikschote