Bekendmakingen

Lokale besturen zijn verplicht een groot aantal van hun beslissingen te publiceren op hun website. Op deze manier kan je die beslissingen eenvoudig kennen, raadplegen en eventueel klacht indienen. Je kan de bekendmaking van de agenda en openbare besluiten van de gemeenteraad, de raad voor maatschappelijk welzijn, het college van burgemeester en schepenen, het vast bureau en de burgemeester terugvinden via de raadpleegomgeving. De besluiten en stukken zoals reglementen of verordeningen die vallen onder de publicatie- of bekendmakingsplicht worden hieronder nog eens apart gepubliceerd. De datum van publicatie van deze stukken worden in een papieren register bijgehouden, met verwijzing naar het dossiernummer.