Overige openbare onderzoeken en beslissingen

Hier vind je meer informatie over overige openbare onderzoeken bvb. omtrent de voetwegen, bodemsaneringsprojecten,… en beslissingen van de hogere overheden omtrent beleidsplannen.