Omgevingsvergunning bekendmakingen

Op deze pagina vind je meer informatie over de beslissingen over omgevingsvergunningsaanvragen en aktename van meldingen.

Overzicht bekendmakingen