Gemeenteraad en raad maatschappelijk welzijn 2021-09-06 audioverslag

Datum bekendmaking donderdag 9 september 2021
Datum besluit maandag 6 september 2021
Datum zitting maandag 6 september 2021

00:00:13 Verslag van de gemeenteraadszitting van 28 juni 2021 - goedkeuring
00:01:09 Ontslag raadslid dhr José Victoor - aktename
00:01:31 Aanstellen van opvolgend raadslid mevr Heidi Coppenolle en onderzoek geloofsbrieven - aktename
00:02:30 Zonale politieverordening - aanpassing vanaf 1 oktober 2021 - goedkeuring
00:06:04 Invoering zonale verordening verkeer - stilstaan en parkeren (GAS 4) - goedkeuring
00:09:39 Protocolakkoord betreffende de gemeentelijke administratieve sancties voor licht gemende inbreuken en inbreuken verkeer - goedkeuring
00:10:58 Vlaams selectiecentrum voor het overheidspersoneel Poolstok - aanstellen vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger algemene vergaderingen 2021 - 2024 - ter beslissing
00:16:25 Toekennen van de titel van ere-schepen aan dhr Johan Vanysacker - goedkeuring
00:17:25 Retributie op het verkopen van materiaal voor de periode 2021 tot en met 2025, opheffen en opnieuw vaststellen - goedkeuring
00:18:39 Financieel opvolgingsrapport 2021 - aktename
00:20:15 Belasting op verspreiding aan huis van niet-geadresseerde drukwerken en gelijkgestelde producten voor de aanslagjaren 2021 tot en met 2025 - goedkeuring
00:23:16 Aanbrengen van asfalt in verschillende buurtwegen - lastvoorwaarden en gunningswijze - goedkeuring
00:25:24 Vragen en antwoord - aktename
------------------------------------------
00:25:55 Verslag van de raad voor maatschappelijk welzijn van 28 juni 2021 - goedkeuring
00:26:00 Ontslag raadslid dhr José Victoor - aktename
00:26:30 Aanstellen van opvolgend raadslid mevr Heidi Coppenolle en onderzoek geloofsbrieven - aktename
00:26:45 Vlaams selectiecentrum voor het overheidspersoneel Poolstok - aanstellen vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger algemene vergaderingen 2021 - 2024 - ter beslissing
00:31:58 Financieel opvolgingsrapport 2021 - aktename
00:32:13 Aanpassing aan toewijzingsovereenkomst doorgangswoning - goedkeuring
00:33:50 Huishoudelijk reglement kapper en pedicure - goedkeuring
00:35:16 Vragen en antwoord - aktename