Gemeenteraad en raad maatschappelijk welzijn 2021-10-04 audioverslag

Datum bekendmaking woensdag 6 oktober 2021
Datum besluit maandag 4 oktober 2021
Datum zitting maandag 4 oktober 2021

0:00:19 Start gemeenteraadszitting
0:00:30 Verslag van de gemeenteraadszitting van 6 september en 16 september 2021 - goedkeuring
0:01:12 Ontslag als voorzitter van de gemeenteraad en raad maatschappelijk welzijn - aktename
0:01:55 Verkiezing van de voorzitter van de gemeenteraad en raad maatschappelijk welzijn - kennisneming
0:04:00 Verkiezing van een vertegenwoordiger in de Politieraad - goedkeuring
0:09:51 Fluvius West - aanstellen vertegenwoordiger algemene vergaderingen 2021-2024 - ter beslissing
0:09:51 Fluvius OV - aanstellen plaatsvervangend vertegenwoordiger algemene vergaderingen 2021 - 2024 - ter beslissing
0:44:00 Verlenging erfpacht Schoolgebouwen Decanale Werken Ieper (SDWI) aan het Vrij Katholiek Basisonderwijs Langemark en gemeente Langemark-Poelkapelle - goedkeuring
0:21:16 Burgemeesterconvenant 2030 - ondertekening Lokaal Energie- en Klimaatpact - goedkeuring
0:46:30 Afbakening werkingsgebied voor de vorming van de toekomstige woonmaatschappij - ter beslissing
0:55:30 Toegevoegd punt door CD&V - afschaffing huurprijs en invoeren forfaitair bedrag voor energiekosten voor Jeugdhuis De Flodder - ter beslissing
01:07:30 Vragen en antwoord - aktename

--------------

01:16:37 Start raad voor maatschappelijk welzijn
01:17:00 Verslag van de raad voor maatschappelijk welzijn van 6 september en 16 september 2021 - goedkeuring
01:17:28 Kennisneming voorzitter raad voor maatschappelijk welzijn - kennisneming
01:17:40 Bijzonder Comité Sociale Dienst - aanstellen van opvolgend lid dhr José Victoor en onderzoek geloofsbrieven - aktename
01:22:15 Vragen en antwoord - aktename