Gemeenteraad en raad maatschappelijk welzijn 2021-11-15 audioverslag

Datum bekendmaking woensdag 17 november 2021
Datum besluit maandag 15 november 2021
Datum zitting maandag 15 november 2021

0:00:00 Besluit van de burgemeester betreffende de vergaderingen van de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn tijdens de coronapandemie - Kennisneming
0:06:46 Verslag van de gemeenteraadszitting van 4 oktober 2021 - Goedkeuring
0:07:17 Budgetwijziging 2021 van de kerkbesturen OLV Poelkapelle en OLV Madonna - Aktename
0:10:00 Budget 2022 van de kerkbesturen Sint-Paulus Langemark, Sint-Juliaan, OLV Madonna, Sint-Andreas Bikschote en OLV Poelkapelle - Aktename
0:35:50 Fluvius West - aanstellen lid Regionaal Bestuurscomité 2021-2024 - Ter beslissing
0:37:20 Gaselwest - aanstellen lid Regionaal Bestuurscomité 2021-2024 - Ter beslissing
0:38:37 Regionaal Landschap Westhoek - aanstellen lid raad van bestuur en vertegenwoordiger algemene vergaderingen 2021-2024 - Ter beslissing
0:40:23 Psilon - aanstellen vertegenwoordiger algemene vergadering 2021-2024 - Ter beslissing
0:41:30 WVI - aanstellen plaatsvervangend vertegenwoordiger algemene vergaderingen 2021-2024 - Ter beslissing
0:42:40 Cipal - aanstellen vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger algemene vergaderingen 2021-2024 - Ter beslissing
0:44:28 CO7 - aanstellen lid en lid met raadgevende stem raad van bestuur 2021-2024 - Ter beslissing
0:46:45 Mirom - aanstellen vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger algemene vergaderingen 2021-2024 - Ter beslissing
0:48:27 DVV Westhoek - aanstellen vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger algemene vergaderingen en lid raad van bestuur 2019-2024 - Ter beslissing
0:51:34 Ijzerbekken - aanstellen plaatsvervangend vertegenwoordiger Bekkenbestuur 2021-2024 - Ter beslissing
0:52:36 Zefier - aanstellen plaatsvervangend vertegenwoordiger algemene vergaderingen 2021-2024 - Ter beslissing
0:53:40 Interlokale vereniging De Amfoor iv - aanstellen vertegenwoordiger in het Beheerscomité 2021-2024 - Ter beslissing
0:55:41 Vervoerregioraad Westhoek - aanstellen vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger 2021-2024 - Goedkeuring
0:57:12 Scholengemeenschap Spoor 6 - aanstellen plaatsvervangend vertegenwoordiger beheerscomité 2021-2024 - Goedkeuring
0:58:45 Mirom - agenda buitengewone algemene vergadering op 14 december 2021 - Goedkeuring
1:02:48 Fluvius West - agenda buitengewone algemene vergadering op 13 december 2021 - Goedkeuring
1:04:45 Fluvius OV - agenda buitengewone algemene vergadering op 6 december 2021 - Goedkeuring
1:06:27 Gaselwest - agenda buitengewone algemene vergadering op 21 december 2021 - Goedkeuring
1:07:27 TMVS - agenda buitengewone algemene vergadering op 14 december 2021 - Goedkeuring
1:09:20 DVV Westhoek - agenda buitengewone algemene vergadering op 14 december 2021 - Goedkeuring
1:11:36 Psilon - agenda buitengewone algemene vergadering op 15 december 2021 - Goedkeuring
1:12:26 WVI - agenda buitengewone algemene vergadering op 15 december 2021 - Goedkeuring
1:14:11 Gemeentelijke Administratieve Sancties - Voorstel tot goedkeuring samenwerkingsovereenkomst met de stad Ieper voor het invoeren van GAS 4 - Goedkeuring
1:19:37 Gemeentelijke Administratieve Sancties - Aanstelling van GAS-vaststeller - Goedkeuring
1:22:07 Goedkeuring jaarrekening 2020 door de gouverneur - Aktename
1:22:56 Hulpverleningszone Westhoek - financiële verdeelsleutel 2022 - Goedkeuring
1:33:44 Samenwerkingsovereenkomst Provinciale huurgarantieverzekering aan verhuurders - Ter beslissing
1:41:08 Aanvraag toetreden burensportdienst Westhoek Sportoverleg (WSO) - Goedkeuring
1:43:50 Vragen en antwoord - Aktename
------------------------
2:26:01 Besluit van de burgemeester betreffende de vergaderingen van de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn tijdens de coronapandemie - Kennisneming
2:26:32 Verslag van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 4 oktober 2021 - Goedkeuring
2:39:05 vzw Logo Midden West-Vlaanderen - aanstellen vertegenwoordiger raad van bestuur - Ter beslissing
2:39:52 Sociaal Verhuurkantoor Woonsleutel - aanstellen vertegenwoordiger algemene vergaderingen 2021-2024 - Goedkeuring
2:41:07 Cipal - aanstellen vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger algemene vergaderingen 2021-2024 - Ter beslissing
2:42:52 Lokale Adviescommissie elektriciteit, gas en water - aanstellen vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger 2021-2024 - Ter beslissing
2:45:23 Huis van het Kind Zorgregio Ieper - aanstellen vertegenwoordiger in algemene vergadering en raad van bestuur 2021-2024 - Ter beslissing
2:46:32 Zorgraad Eerstelijnszone Westhoek - aanstellen vertegenwoordiger 2021-2024 - Goedkeuring
2:47:40 Stuurgroep Wijk-werken - Aanstellen plaatsvervangend vertegenwoordiger 2021-2024 - Ter beslissing
2:49:10 Goedkeuring jaarrekening 2020 door de gouverneur - Aktename
2:49:45 Minimale levering aardgas - Goedkeuring
2:52:22 Samenwerking eerstelijnspsychologe - Goedkeuring
2:54:17 Vragen en antwoord - Aktename