Gemeenteraad en raad maatschappelijk welzijn 2022-03-28 audioverslag

Datum bekendmaking dinsdag 5 april 2022
Datum besluit maandag 28 maart 2022
Datum zitting maandag 28 maart 2022

00:00:00 - Gemeenteraad
00:01:54 - 1. Verslag van de gemeenteraadszitting van 21 februari 2022 - Goedkeuring
00:02:50 - 2. Motie ter veroordeling van de oorlog in Oekraïne - Goedkeuring
00:14:34 - 3. Akte tot vestiging van een opstalrecht op een perceel gelegen t.h.v. Boezingestraat 53 - Goedkeuring
00:22:38 - 4. Aansluiting Boezingestraat - addendum aan studieopdracht - Goedkeuring
00:25:05 - 5. Fietspad Langemarkstraat - Poelkapellestraat - Samenwerkingsovereenkomst aanleg van fietspaden tussen Langemark en Poelkapelle - Goedkeuring
00:29:21 - 6. Recreatieve hotspot Vijverpark - Samenwerkingsovereenkomst - Goedkeuring
00:32:50 - 7. Leveren en plaatsen van containerunits voor jeugdlokalen Bikschote - Lastvoorwaarden en gunningswijze - Goedkeuring
00:42:29 - 8. Retributiereglement sportzalen - Goedkeuring
00:45:40 - 9. Wijzigingen arbeidsreglement gemeentelijke basisschool 't Bikschooltje - Goedkeuring
00:50:52 - 10. Evaluatiereglement functionerings- en evaluatiecyclus gesubsidieerd personeel onderwijs - Goedkeuring
00:51:06 - 11. Toegevoegd punt CD&V fractie: Regenboog(zebra)pad in onze gemeente - Goedkeuring
00:57:01 - 12. Vragen en antwoord - Aktename
---------------------------------
01:29:46 - Raad voor Maatschappelijk Welzijn
01:29:53 - 1. Verslag van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 21 februari 2022 - Goedkeuring
01:30:18 - 2. Verkoop grond buitenschoolse kinderopvang aan de kerkfabriek O.L.V. Poelkapelle - Goedkeuring
01:41:55 - 3. WZC De Boomgaard - Ontwerpstudie voor het plaatsen van zonnepanelen - Goedkeuring
01:46:41 - 4. Schenking van een hometrainer door Daniël Claus - Goedkeuring
01:47:38 - 5. Vragen en antwoord - Aktename
01:55:29 - Toelichting