Gemeenteraad en raad maatschappelijk welzijn 2022-04-25 audioverslag

Datum bekendmaking woensdag 27 april 2022
Datum besluit maandag 25 april 2022
Datum zitting maandag 25 april 2022

00:00:00 - Gemeenteraad
00:00:48 - 1. Verslag van de gemeenteraadszitting van 28 maart 2022 - Goedkeuring
00:01:15 - 2. WVI - agenda algemene vergadering op 8 juni 2022 - Goedkeuring
00:02:17 - 3. Fluvius OV - agenda algemene vergadering op 8 juni 2022 - Goedkeuring
00:04:49 - 4. Fluvius West - agenda algemene vergadering op 20 juni 2022 - Goedkeuring
00:05:44 - 5. TMVS - agenda algemene vergadering op 21 juni 2022 - Goedkeuring
00:07:03 - 6. Gaselwest - agenda algemene vergadering op 28 juni 2022 - Goedkeuring
00:08:07 - 7. Retributiereglement gemeentelijke infokaders en -borden - Goedkeuring
00:14:09 - 8. Toetreding tot OFP PROLOCUS - Goedkeuring
00:16:30 - 9. Aanpassingen arbeidsreglement en bijlagen - wijzigingen - Goedkeuring
00:22:24 - 10. Algemene gemeentebelasting voor de aanslagjaren 2022 tot en met 2025 - Goedkeuring
00:39:50 - 11. Principieel akkoord tot aankoop van de grond langs de Hooyaardstraat en palend aan de Broenbeek te 8920 Langemark-Poelkapelle - Goedkeuring
00:55:35 - 12. Rioleringswerken Gistelhofstraat - Galgestraat en Klerkenstraat - Aansluiting Gistelhofstraat en Galgestraat te Madonna - Aquafinproject 22.331 - Verrekening 1 - Goedkeuring
01:04:05 - 13. Aanvullend verkeersreglement in de Nieuwe Kalsijde - aanduiding van parkeerzones en invoeren van snelheidsbeperking tot 30 km/u - Goedkeuring
01:08:01 - 14. Aanvullend verkeersreglement voor het centrum van Langemark - invoeren van fietsstraat in de Korte Ieperstraat - Goedkeuring
01:15:44 - 15. Invoeren van fietsstraten in schoolomgevingen - Ter beslissing
01:17:03 - 16. Aanvullend verkeersreglement in de Klerkenstraat 86A (Duitse militaire begraafplaats) - parking voorbehouden voor personenwagens en bussen - Goedkeuring
01:20:01 - 17. Commissie Openbare Werken en Verkeer – aanstellen nieuwe voorzitter – goedkeuring
01:26:26 - 18. Wonen met zorg - Samenwerkingsovereenkomst woonproject Poelkapellestraat Langemark - Goedkeuring
01:28:55 - 19. Erkenningsreglement verenigingen - Goedkeuring
01:34:06 - 20. Aanvraag van overdracht en schenking van archeologisch ensemble - Ter beslissing
01:37:23 - 21. Vragen en antwoord - Aktename
-----------------------------------------
02:43:07 - Raad voor Maatschappelijk Welzijn
02:43:17 - 1. Verslag van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 28 maart 2022 - Goedkeuring
02:43:41 - 2. Toetreding tot OFP PROLOCUS - Goedkeuring
02:44:07 - 3. Aanpassingen arbeidsreglementen en bijlagen - wijzigingen - Goedkeuring
02:44:34 - 4. Samenwerkingsovereenkomst tussen het lokaal bestuur en Community Building voor het verlenen van woonassistentie in de erkende assistentieflats residentie Wildertuin - Goedkeuring
02:49:20 - 5. Samenwerkingsovereenkomst tussen het lokaal bestuur en Community Building voor aansluiting van het oproepsysteem en het verlenen van crisisinterventie in de erkende assistentieflats residentie Wildertuin - Goedkeuring
02:50:17 - 6. Wijziging opnamebeleid zorgcampus - Goedkeuring
02:51:59 - 7. Vragen en antwoord - Aktename