Gemeenteraad en raad maatschappelijk welzijn 2022-05-30 audioverslag

Datum bekendmaking woensdag 1 juni 2022
Datum besluit maandag 30 mei 2022
Datum zitting maandag 30 mei 2022

00:01:12 - 1. Verslag van de gemeenteraadszitting van 25 april 2022 - Goedkeuring
00:07:45 - 2. Mirom - agenda algemene vergadering op 2 juni 2022 - Goedkeuring
00:09:40 - 3. Zefier - agenda algemene vergadering op 9 juni 2022 - Goedkeuring
00:11:44 - 4. Psilon - agenda algemene vergadering op 16 juni 2022 - Goedkeuring
00:13:42 - 5. Gemeentelijke Administratieve Sancties - Samenwerkingsovereenkomst met de stad Ieper voor GAS 1-2-3 - Goedkeuring
00:15:53 - 6. Cipal - agenda algemene vergadering op 23 juni 2022 - Goedkeuring
00:17:40 - 7. DVV Westhoek - agenda algemene vergadering op 22 juni 2022 - Goedkeuring
00:20:04 - 8. Akte van verkoop grond buitenschoolse kinderopvang aan de kerkfabriek O.L.V. Poelkapelle - Goedkeuring
00:21:58 - 9. Hemelwater- en droogteplan - Goedkeuring
00:31:36 - 10. Aanpassing subsidiedossier woondienst Zonnebeke - Langemark-Poelkapelle 2023-2025 - Goedkeuring
00:33:10 - 11. Woondienst Zonnebeke - Langemark-Poelkapelle - jaarverslag 2021 en evaluatie Wonen Vlaanderen - Kennisneming
00:35:26 - 12. Woonmaatschappij - verdeling van de stemrechten onder lokale besturen voor de Algemene Vergadering - Goedkeuring
00:38:42 - 13. Begraafplaatsen - Wijzigen van het gemeentelijk reglement inzake de concessies op de begraafplaatsen - Goedkeuring
00:43:31 - 14. Uitbetaling subsidies cultuur en sport - Goedkeuring
00:44:18 - 15. Vernieuwd vredesfietsroute - Goedkeuring
00:46:06 - 16. Aanpassing huurcontract Jeugdhuis De Flodder - Goedkeuring
00:48:46 - 17. Toegevoegd punt CD&V fractie: Fusiegesprekken Houthulst, Staden en Langemark-Poelkapelle - Ter bespreking
00:54:20 - 18. Vragen en antwoord - Aktename
----------------------------------------------------------
01:38:39 - Raad voor Maatschappelijk Welzijn
01:38:42 - 1. Verslag van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 25 april 2022 - Goedkeuring
01:39:03 - 2. Cipal - agenda algemene vergadering op 23 juni 2022 - Goedkeuring
01:39:38 - 3. Vragen en antwoord - Aktename