Gemeenteraad en raad maatschappelijk welzijn 2022-06-27 audioverslag

Datum bekendmaking donderdag 30 juni 2022
Datum besluit maandag 27 juni 2022
Datum zitting maandag 27 juni 2022

00:00:00 - Raad voor Maatschappelijk Welzijn
00:05:48 - 1. Verslag van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 30 mei 2022 - Goedkeuring
00:06:48 - 2. Organisatiebeheersing - Rapportage 2021 - Kennisneming
00:16:31 - 3. Vernieuwen WiFi in WZC - instappen in de raamovereenkomst van vzw Samenaankoop AZO - Goedkeuring
00:18:49 - 4. Jaarrekening 2021 OCMW - Vaststelling
00:59:09 - 5. Herwerkte afsprakennota CDV en schriftelijke overeenkomst CDV - Goedkeuring
01:09:32 - 6. Afsprakennota Jan Yperman Ziekenhuis - Goedkeuring
01:10:48 - 7. Vragen en antwoord - Aktename
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
01:11:20 - Gemeenteraad
01:11:34 - 1. Verslag van de gemeenteraadszitting van 30 mei 2022 - Goedkeuring
01:19:10 - 2. Organisatiebeheersing - Rapportage 2021 - Kennisneming
01:19:28 - 3. Algemene gemeentebelasting voor de aanslagjaren 2022 tot en met 2025 - Goedkeuring
01:21:58 - 4. Jaarrekening 2021 Lokaal bestuur - Vaststelling
01:23:16 - 5. Akte aankoop van de grond langs de Hooyaardstraat en palend aan de Broenbeek te 8920 Langemark-Poelkapelle - Goedkeuring
01:29:59 - 6. Aanvullend verkeersreglement - invoeren van eenrichtingsverkeer in het Populierenhof van de Eikenlaan naar de Wilgenlaan - Goedkeuring
01:30:50 - 7. Aanvullend verkeersreglement voor de Boezingestraat tussen de het kruispunt met de Melkweg en de fietssnelweg F351 'Vrijbosroute': omvormen van de Boezingestraat tot fietspad tussen het kruispunt met de Melkweg tot aan de Donkerweg - Goedkeuring
01:35:48 - 8. Kosteloze grondafstand door een private verkavelaar en toevoeging Korenbloemstraat aan het openbaar domein - Goedkeuring
01:38:02 - 9. akte houdende vestiging van erfdienstbaarheid van doorgang tussen de Kasteelstraat en het Vijverpark - Goedkeuring
01:40:20 - 10. Jeugdhuis De Flodder - Gebruikersovereenkomst - Goedkeuring
01:45:22 - 11. Gebruikersovereenkomst De Amfoor - Goedkeuring
01:46:13 - 12. Vragen en antwoord - Aktename
------------------------------------------------------------------------------------------------------
02:02:59 - 13. Infomoment: rondpunt Guynemer , zwaar verkeer door de dorpskern, plannen voor een nieuwe BKO en sportzaal.